Operacje na certyfikatach

W poniższych sekcjach opisano operacje na certyfikatach w interfejsie API REST Microsoft Identity Manager (MIM) certificate management (CM):