Operacje zasad

W poniższych sekcjach opisano operacje zasad w interfejsie API REST Microsoft Identity Manager (MIM) zarządzania certyfikatami (CM):