Operacje na żądaniach

W poniższych sekcjach opisano operacje żądań w interfejsie API REST Microsoft Identity Manager (MIM) certificate management (CM):