Operacje na kartach inteligentnych

W poniższych sekcjach opisano operacje kart inteligentnych w interfejsie API REST Microsoft Identity Manager (MIM) certificate management (CM):