MIM wdrażania usługi PAM

MIM 2016 z dodatkiem Service Pack 1 wprowadzono zestaw skryptów wdrażania, aby ułatwić wdrażanie usługi PAM. Te skrypty są dostępne w centrum pobierania. Przed podjęciem próby użycia skryptów należy upewnić się, że spełnione są poniższe wymagania:

  1. System operacyjny na wszystkich serwerach jest co najmniej Windows Server 2012 R2.
  2. System DNS musi być skonfigurowany tak, aby umożliwić rozpoznawanie nazw między kontrolerami domeny i serwerami składników.
  3. Dane binarne instalacji muszą być dostępne lokalnie na wskazanych serwerach na potrzeby instalacji programów SQL, SharePoint i MIM.
  4. Środowisko ma trzy dedykowane maszyny (fizyczne lub wirtualne), na których są uruchomione w sposób niezależny kontrolery domeny CORPDC i PRIVDC oraz serwer PAMSERVER.
  5. W przypadku opcji weryfikacji musisz mieć dedykowaną stację roboczą.

Uwaga

Jeśli napotkasz problem z wykonaniem skryptu, przyjrzyj się dziennikom. Wszystkie dzienniki skryptu są zapisywane w folderze %AppData%\MIMPAMInstall. Skompresuj ten folder do postaci pliku ZIP i dołącz go wraz ze szczegółami operacji i błędu do opisu problemu.

Chcesz rozpocząć pracę ze skryptami wdrażania usługi PAM? Zacznij konfigurowanie usługi PAM za pomocą skryptów.