Dokumentacja programu NuGet

Program NuGet to menedżer pakietów dla platformy .NET. Umożliwia on deweloperom tworzenie, udostępnianie i używanie przydatnych bibliotek platformy .NET. Narzędzia klienta NuGet umożliwiają tworzenie i używanie tych bibliotek w postaci „pakietów”.