Wyciek pamięci, gdy program Access stale łączy się z plikami bazy danych

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptom

Gdy program Microsoft Access (MsAccess.exe) lub rozwiązanie niestandardowe stale łączy się z plikami bazy danych programu Access (mdb lub accdb) za pośrednictwem sterownika ODBC programu Access i dostawcy bazy danych OLE (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0), użycie pamięci aparatu bazy danych programu Access stale rośnie do momentu ukończenia procesu.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ aparat bazy danych programu Access ciągle przydziela pamięć do uruchamiania wstawiania, aktualizowania i usuwania rekordów w plikach bazy danych programu Access. Aparat bazy danych programu Access nie jest przeznaczony do używania z aplikacjami serwerami o dużym stresie, wysokiej współbieżności, 24 godziny na dobę lub 7 dni w tygodniu.

Obejście problemu

Aby omiąć ten problem, regularnie ponownie uruchamiaj aplikacje lub komputer.