Tabela połączona programu Access z listą programu SharePoint zwraca #Deleted

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptom

Po otwarciu w programie Access tabeli połączonej z listą programu SharePoint wyniki są wyświetlane jako #Deleted.

Ten problem występuje, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • W bazie danych programu Access są używane następujące opcje buforowania w > Opcje > bieżącej bazy danych:
  • Użyj formatu pamięci podręcznej zgodnego z programem Microsoft Access 2010 i nowszym.
  • Pamięć podręczna nigdy nie jest czyszowana.
 • Tabela połączona zawiera co najmniej jedno pole typu Nota.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod:

 • Zmień opcje buforowania na jedną z następujących opcji:
  • Wyczyść opcję Użyj formatu pamięci podręcznej zgodnego z programem Microsoft Access 2010 i nowszym.
  • Zaznacz opcje Użyj formatu pamięci podręcznej zgodnego z programem Microsoft Access 2010 i nowszym oraz Opcję Nigdy nie zapisuj w pamięci podręcznej.
 • Za pomocą akcji makra ImportujlistęSharePointList połącz się z widokiem programu SharePoint, który nie zawiera pól typu Nota.