"Nie można otworzyć bazy danych, ponieważ zawarty w niej projekt VBA nie może zostać odczytany" po uruchomieniu skompilowanego pliku MDE, ACCDE lub ADE programu Microsoft Access w programie Access 2010

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Podsumowanie

Bazy danych programu Microsoft Access utworzone przy użyciu 64-bitowej wersji programu Microsoft Access 2010, które są skompilowane jako pliki MDE, ACCDE i ADE, muszą zostać ponownie skompilowane w programie Microsoft Access 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), aby działały poprawnie z dodatkiem SP1 dla programu Access 2010.

Bazy danych MDE, ACCDE i ADE programu Access 2010 tworzone przy użyciu wersji wstępnej (RTM) w wersji 64-bitowej programu Access 2010 są niezgodne z dodatkiem SP1, Ponadto bazy danych MDE, ACCDE i ADE programu Access 2010, skompilowane w programie Access 2010 z dodatkiem SP1, nie będą działać z wersją RTM. Skompilowane bazy danych MDE, ACCDE i ADE muszą zostać ponownie utworzone na podstawie ich źródłowych baz danych ACCDB, MDB lub ADP.

Bazy danych programu Access utworzone przy użyciu 32-bitowej wersji programu Access 2010, które są skompilowane jako pliki MDE, ACCDE i ADE, będą prawidłowo działać z programem Microsoft Access 2010 z dodatkiem SP1. Jednak bazy danych MDE, ACCDE i ADE programu Access utworzone przy użyciu 32-bitowej wersji programu Microsoft Access 2010 z dodatkiem SP1 nie będą działać poprawnie z wersją RTM.

Symptomy

Rozważmy następujące scenariusze:

  • Scenariusz 1. Tworzysz skompilowany plik MDE, ACCDE lub ADE programu Access 2010 na komputerze, na którym jest zainstalowany dodatek SP1 (64-bitowy) programu Access 2010. Następnie spróbuj użyć pliku na komputerze, na którym jest zainstalowana wersja programu Access 2010 (64-bitowa).
  • Scenariusz 2. Tworzysz skompilowany plik MDE, ACCDE lub ADE programu Access 2010 na komputerze, na którym jest zainstalowana wersja programu Access 2010 (64-bitowa), a następnie próbujesz użyć tego pliku na komputerze, na którym jest zainstalowany program Access z dodatkiem SP1 2010 (64-bitowa).
  • Scenariusz 3. Tworzysz skompilowany plik MDE, ACCDE lub ADE programu Access 2010 na komputerze, na którym jest zainstalowany program Access 2010 z dodatkiem SP1 (32-bitowa), a następnie próbujesz użyć tego pliku na komputerze, na którym jest zainstalowana wersja programu Access 2010 (32-bitowa).

W takich scenariuszach podczas pierwszej próby uruchomienia kodu VBA jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

The database cannot be opened because the VBA project contained in it cannot be read. The database can be opened only if the VBA project is first deleted. Deleting the VBA project removes all code from modules, forms and reports. You should back up your database before attempting to open the database and delete the VBA project.

To create a backup copy, click Cancel and then make a backup copy of your database. To open the database and delete the VBA project without creating a backup copy, click OK.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ program Access 2010 z dodatkiem SP1 używa nowszej wersji pliku VBE7.dll (wersja 7.00.1619).

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, skompilowanie aplikacji MDE, ACCDE lub ADE programu Access 2010 przy użyciu wersji programu Access 2010, w której zamierzasz wdrożyć plik MDE, ACCDE lub ADE.

Więcej informacji

Poniższe tabele zawierają podsumowanie skompilowanych baz danych, które będą działać z którą wersją programu Access 2010. W tabelach założono, że w 32-bitowej wersji programu Microsoft Access otwierasz 32-bitowy plik MDE, ACCDE lub ADE albo że otwierasz 64-bitowy plik MDE, ACCDE lub ADE w 64-bitowej wersji programu Access. 32-bitowego pliku MDE, ACCDE lub ADE nie można otworzyć w 64-bitowym programie Access. 64-bitowego pliku MDE, ACCDE lub ADE nie można otworzyć w 32-bitowym programie Access.

Plik MDE, ACCDE lub ADE utworzony w programie Access 2010 RTM

Rodzaj pliku Access 2010 RTM Access 2010 SP1
32-bitowa mde, ACCDE lub ADE Działa Działa
64-bitowa mde, ACCDE lub ADE Działa Występuje błąd

Plik MDE, ACCDE lub ADE utworzony w programie Access 2010 z dodatkiem SP1

Rodzaj pliku Access 2010 RTM Access 2010 SP1
32-bitowa mde, ACCDE lub ADE Występuje błąd Działa
64-bitowa mde, ACCDE lub ADE Występuje błąd Działa