Nie można edytować bazy danych zapisanej w programie Access 2010 po otwarciu bazy danych w programie Office Access 2007

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Oryginalny numer KB:   982277

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Tworzenie, a następnie zapisywanie bazy danych w programie Microsoft Office Access 2007.
  • Otwórz bazę danych w programie Microsoft Access 2010, dodaj makro danych do tabeli w bazie danych, a następnie zapisz zmiany w bazie danych.
  • Otwórz bazę danych w programie Office Access 2007, a następnie spróbuj edytować tabelę.

W tym scenariuszu nie można edytować tabeli. Ponadto wyświetlany zostanie następujący komunikat o błędzie:

W programie Office Access 2007 wraz z zainstalowanym systemem Microsoft Office 2 2007

Ta baza danych korzysta z niektórych funkcji, które mogą być niezgodne z bieżącą wersją programu Microsoft Office Access.

W programie Office Access 2007 wraz z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2007 lub w wersji RTM pakietu Office Access 2007

Nierozpoznany format bazy danych 'path\file_name'.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ nowa funkcja, która nie jest obsługiwana w programie Office Access 2007 został dodany do bazy danych w programie Access 2010.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy użyć jednej z następujących metod.

Metoda 1

Zainstaluj program Access 2010, a następnie edytuj bazę danych.

Metoda 2

Aby edytować bazę danych w programie Office Access 2007, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz bazę danych w programie Access 2010.
  2. Usuń nową funkcję, taką jak makro danych, z bazy danych.
  3. Utwórz nową bazę danych w programie Access 2010, a następnie zaimportuj wszystkie obiekty ze starej bazy danych do nowej bazy danych.
  4. Zapisz nową bazę danych w programie Access 2010, a następnie edytuj nową bazę danych w programie Office Access 2007.