Pole Identyfikator jest zwiększane o jeden przy każdym dodaniu pola do nowej tabeli w widoku arkusza danych w programie Access

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Nową tabelę tworzy się w widoku arkusza danych w programie Microsoft Office Access 2007 lub nowszej. Za każdym razem, gdy naciskasz klawisz ENTER, aby dodać nowe pole do tabeli, wartość pola identyfikator jest zwiększana o jeden. Na przykład jeśli przed zapisaniem tabeli do pierwszego wiersza danych zostanie dodanych pięć pól, wartość pola identyfikatora zostanie zwiększona do 5.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przed dodaniem nowego pola do tabeli dodaj drugi wiersz danych.
  • Zapisz tabelę przed dodaniem nowego pola do tabeli.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Kroki, aby odtworzyć problem

  1. Na karcie Tworzenie kliknij pozycję Tabela.
  2. W widoku Arkusz danych wpisz polecenie SampleData w polu Dodaj nowe pole, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Wpisz sampledata2 w polu tekstowym Dodaj nowe pole, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Wartość identyfikatora jest zwiększana do 2.