Zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, ale nie skonfigurowane zabezpieczenia w programie Access

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Oryginalny numer KB:   888734

Symptomy

Po uruchomieniu programu Microsoft Access 2000 lub nowszej wersji zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. To zachowanie występuje, nawet jeśli nie włączyć zabezpieczeń lub skonfigurować zabezpieczenia. Zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła dla każdej bazy danych. Obejmuje to nawet zupełnie nową bazę danych.

Przyczyna

To zachowanie występuje, jeśli użytkownik zainstaluje program "Typing Tutor Deluxe" firmy Global Software Publishing.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj narzędzia Administrator grupy roboczej, aby ponownie dołączyć do oryginalnego domyślnego pliku informacyjnego grupy roboczej. Aby to zrobić, można użyć jednej z następujących metod. Metoda, której używasz, zależy od wersji programu Access.

Program Office Access 2007

Aby użyć narzędzia Administrator grupy roboczej w programie Microsoft Office Access 2007, użyj kodu języka Microsoft Visual Basic. Aby to zrobić, należy użyć jednej z następujących metod.

Metoda 1: Uruchom kod języka Visual Basic w oknie Bezpośrednim

 1. W programie Access 2007 otwórz zaufaną bazę danych lub włącz makra w istniejącej bazie danych.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+G, aby otworzyć okno Bezpośrednie.

 3. Wpisz następujący wiersz kodu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  DoCmd.RunCommand acCmdWorkgroupAdministrator
  
 4. W oknie dialogowym Administrator grupy roboczej kliknij pozycję Dołącz, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 5. Znajdź, a następnie kliknij następujący plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz:

  C:\Program Files\Common Files\system\System.mdw

 6. W oknie dialogowym Administrator grupy roboczej kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Metoda 2: Tworzenie modułu zawierającego kod języka Visual Basic

 1. W programie Access 2007 otwórz zaufaną bazę danych lub włącz makra w istniejącej bazie danych.

 2. Na karcie Tworzenie kliknij pozycję Makro w grupie Inne, a następnie kliknij pozycję Moduł.

 3. Utwórz podprocedury, a następnie wklej następujący kod języka Visual Basic w podproceducie.

  DoCmd.RunCommand acCmdWorkgroupAdministrator
  
 4. Naciśnij klawisz F5, aby uruchomić kod.

 5. W oknie dialogowym Administrator grupy roboczej kliknij pozycję Dołącz, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 6. Znajdź, a następnie kliknij następujący plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz:

  C:\Program Files\Common Files\system\System.mdw

 7. W oknie dialogowym Administrator grupy roboczej kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Program Office Access 2003

 1. Uruchamianie programu Office Access 2003.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia, wskaż polecenie Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Administrator grupy roboczej.

 3. Kliknij pozycję Dołącz, kliknij pozycję Przeglądaj, przejdź do C:\Documents and Settings\<your user name>\Application Data\Microsoft\Access\System.mdw , a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Administrator grupy roboczej kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Administrator grupy roboczej kliknij przycisk OK.

  Uwaga

  Okno dialogowe Administrator grupy roboczej w kroku 5 jest innym oksemokiem niż okno dialogowe w kroku 4. Oba okna dialogowe mają taką samą nazwę.

Dostęp 2002

 1. Rozpocznij dostęp.
 2. Kliknij pozycję Narzędzia, wskaż polecenie Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Administrator grupy roboczej.
 3. W oknie dialogowym Administrator grupy roboczej kliknij pozycję Dołącz, kliknij pozycję Przeglądaj, przejdź do C:\Documents and Settings\<your user name>\Application Data\Microsoft\Access\System.mdw , a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym Administrator grupy roboczej kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Dostęp 2000

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj.
 2. W oknie dialogowym Wyniki wyszukiwania kliknij pozycję Wszystkie pliki i foldery w obszarze Co chcesz wyszukać.
 3. Wpisz Wrkgadm.exe w obszarze Całość lub część nazwy pliku, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. W oknie dialogowym Wyniki wyszukiwania kliknij dwukrotnie pozycję WRKGADM.
 5. W oknie dialogowym Administrator grupy roboczej kliknij pozycję Dołącz, kliknij pozycję Przeglądaj, przejdź do C:\Program Files\Common Files\system\System.mdw , a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W oknie dialogowym Administrator grupy roboczej kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Więcej informacji

Po zainstalowaniu programu "Typing Tutor Deluxe" zabezpieczenia grupy roboczej programu Access są resetowane w celu wskazanie pliku informacyjnego grupy roboczej utworzonego dla "Wpisywania programu Tutor Deluxe".