Jak program Excel określa bieżący tryb obliczeń

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Podsumowanie

W programie Microsoft Excel wszystkie obecnie otwarte dokumenty korzystają z tego samego trybu obliczania, niezależnie od trybu, w którym zostały zapisane.

Więcej informacji

Aby ułatwić wyjaśnienie sposobu obliczania, w tym artykule przedstawiono następujące dokumenty hipotezy:

Nazwa pliku Rodzaj dokumentu Tryb używany do zapisywania pliku
Auto1.xlsx Skoroszyt Automatyczne
Manual1.xlsx Skoroszyt Ręcznie
Auto2.xlsx Skoroszyt Automatyczne

Następujące instrukcje dotyczą trybów obliczeń w programie Excel:

 • Pierwszy otwierany dokument korzysta z trybu obliczania, w którym został zapisany jako ostatni. Dokumenty otwierane później są w tym samym trybie. Jeśli na przykład otworzysz dokument Auto1.xlsx następnie otworzysz go Manual1.xlsx, oba dokumenty będą używać obliczeń automatycznych (tryb używany przez funkcję Auto1.xlsx). Jeśli otworzysz dokumentManual1.xlsx a następnie otworzysz Auto1.xlsx, oba dokumenty będą używać obliczeń ręcznych.
 • Zmiana trybu obliczania jednego otwartego dokumentu zmienia tryb dla wszystkich otwartych dokumentów. Jeśli na przykład Auto1.xlsx i Auto2.xlsx otwarte, zmiana trybu obliczania trybu Auto2.xlsx na ręczny zmienia również tryb obliczania z Auto1.xlsx na ręczny.
 • Wszystkie arkusze znajdujące się w skoroszycie korzystają z tego samego trybu obliczania. Jeśli na przykład Auto2.xlsx zawiera trzy arkusze, zmiana trybu obliczania pierwszego arkusza na ręczny również zmieni tryb obliczania na ręczny w pozostałych dwóch arkuszach.
 • Jeśli wszystkie inne dokumenty zostaną zamknięte, a ty utworzysz nowy dokument, nowy dokument będzie korzystał z tego samego trybu obliczania, co poprzednio zamkniętych dokumentów. Jeśli jednak używasz szablonu, tryb obliczeń jest trybem określonym w tym szablonie.
 • Jeśli tryb obliczeń w skoroszycie uległ zmianie i plik został zapisany, zostanie zapisany bieżący tryb obliczeń. Jeśli na przykład Auto1.xlsx otwierany jest program Manual1.xlsx otwierany i Manual1.xlsx zostanie natychmiast zapisany, tryb obliczania jest zapisywany jako automatyczny.

Jak sterować trybem obliczeń

Wszystkie otwarte dokumenty korzystają z tego samego trybu obliczania. Aby pracować z dokumentami, które korzystają z różnych trybów obliczeń, należy wykonać specjalne procedury. Jeśli na przykład pracujesz z Auto1.xlsx i chcesz otworzyć Manual1.xlsx w trybie obliczania ręcznego, zrób tak:

 • Przed otwarciem Auto1.xlsx ustaw Manual1.xlsx tryb obliczania ręcznego.
 • Zamknij Auto1.xlsx (i wszystkie inne otwarte dokumenty) przed otwarciem Manual1.xlsx.

Istnieją cztery tryby obliczeń, które można wybrać w programie Excel. Są one następujące:

 • Automatyczne
 • Automatycznie, z wyjątkiem tabel danych
 • Ręcznie
 • Oblicz ponownie skoroszyt przed zapisaniem
Tryb Czas wykonywania obliczeń
Automatyczne Kiedy dokonasz jakiejkolwiek zmiany w dokumencie. Wszystkie objęte problemem części dokumentu są ponownie obliczanie.
Automatycznie z wyjątkiem tabel Kiedy dokonasz jakiejkolwiek zmiany w dokumencie. Wszystkie objęte problemem części dokumentu z wyjątkiem tabel są ponownie obliczanie. Tabela jest ponownie obliczania tylko wtedy, gdy jest w nim wana zmiana.
Ręcznie Po naciśnięciu klawisza F9 kliknij pozycję Opcje w menu Narzędzia, kliknij kartę Obliczanie, a następnie kliknij pozycję Arkusz calc.
Ręczne/Ponowne obliczanie przed zapisaniem Po naciśnięciu klawisza F9 lub kliknięciu pozycji Arkusz calc na karcie Obliczanie w menu Narzędzia/opcje. Obliczenia są również odbywa się przy każdym zapisaniu pliku, jeśli w obszarze Formuły opcji pliku jest zaznaczone pole wyboru "Oblicz ponownie skoroszyt przed > > zapisaniem".
Pole wyboru "Oblicz ponownie skoroszyt przed zapisaniem".

Ponowne obliczanie aktywnego arkusza

Aby ponownie obliczyć tylko aktywny arkusz, użyj jednej z następujących metod:

 • Naciśnij klawisze SHIFT+F9.
 • Kliknij polecenie Oblicz arkusz w menu Formuły w grupie Obliczanie.

Ponowne obliczanie wszystkich otwartych dokumentów

Aby ponownie obliczyć wszystkie otwarte dokumenty, użyj jednej z następujących metod:

 • Naciśnij klawisz F9.
 • Kliknij polecenie Oblicz teraz w menu Formuły w grupie Obliczanie.

Jak zmienić tryb obliczeń w programie Excel

Aby zmienić tryb obliczeń w programie Excel, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij pozycję Opcje programu Excel.
 2. Na karcie Formuły wybierz tryb obliczania, którego chcesz użyć.