Po kliknięciu fragmentatora w skoroszycie programu Excel Online

Ten artykuł został napisany przez Tomasz Schauer, specjalistę techniczną.

Symptomy

Podczas próby kliknięcia fragmentatora w skoroszycie programu Excel Online w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do następującego:

Nie można wykonać operacji Wystąpił błąd podczas pracy z modelem danych w skoroszycie. Spróbuj ponownie.

Komunikat o błędzie dotyczący operacji w tabeli przestawnej

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli moduł jest wyświetlany jako "nieprzetworzony". W tym przypadku błąd automatycznego ponownego obliczania w programie PowerPivot.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, ręcznie Oblicz ponownie skoroszyt (w programie PowerPivot) w aplikacji klienckiej programu Excel. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  1. Otwórz skoroszyt, a następnie wybierz pozycję Zarządzanie projektem w dodatku Power Pivot > Manage > Design.

  2. Wybierz pozycję Opcje obliczania , a następnie wybierz tryb obliczania ręcznego , aby włączyć polecenie Oblicz teraz .

  3. Wybierz pozycję Oblicz teraz.

    Wybierz tryb obliczania ręcznego, aby umożliwić wybranie polecenia Oblicz teraz

  4. Po ręcznym obliczeniu obliczeń wybierz tryb obliczania automatycznego , Zapisz plik, a następnie przetestuj wynik.

Uwaga

Ta metoda może nie zawsze wyeliminować ten błąd. Jednak w przypadku wystąpienia tego błędu w pewnym momencie należy wypróbować tę metodę.