W programie Excel 2013 wstawianie lub usuwanie wierszy po niestandardowym sortowane według wielu nazwanych kolumn trwa bardzo długo

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Próbujesz wstawić lub usunąć wiersze w arkuszu programu Microsoft Excel 2013. Można to zrobić po posortowaniu zakresu zawierającego zdefiniowane nazwy odwołujące się do całych kolumn. W tym scenariuszu wstawianie lub usuwanie wierszy trwa bardzo długo.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu zdefiniowanych nazw. W programie Excel 2013 jest ponad milion wierszy na kolumnę. W przypadku odwoływowania się do całej kolumny wszystkie wiersze kolumny są ładowane do pamięci podczas wykonywania operacji na tej kolumnie. Dlatego podczas wstawiania lub usuwania wierszy po sortowaniu występuje problem z wydajnością.

Obejście problemu

Aby ominą ten problem, utwórz zdefiniowaną dynamiczną nazwę w zakresach zamiast nazywać całą kolumnę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zakresu zdefiniowanego dynamicznie w programie Excel, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

830287 Jak utworzyć zakres zdefiniowany dynamicznie w arkuszu programu Excel