Jak używać odwołań do komórek i zdefiniowanych nazw w kryteriach w programie Excel

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Podsumowanie

W programie Microsoft Excel kryteria można ustawić, wpisując dokładną wartość, która jest żądana w komórkach kryteriów, albo za pomocą odwołań do komórek lub zdefiniowanych nazw.

Aby użyć wartości komórki D1 jako kryterium, wpisz w komórce kryterium następującą formułę:

=$D$1

Aby użyć wartości zdefiniowanej nazwy, takiej jak "CritVar", wpisz w komórce kryterium następującą formułę:

=CritVar

Aby użyć operatorów, takich jak mniejsze niż (<) i większe niż (>), operator musi być skonsektowany z formułą. Aby na przykład określić dopasowanie większe niż wartość w komórce D1, wpisz w komórce kryterium następującą formułę:

=">"&$D$1

Aby określić dopasowanie większej niż lub równej komórce zdefiniowanej jako "GVAR", wpisz w komórce kryterium następującą formułę:

=">="&GVAR

Więcej informacji

Należy użyć cudzysłowów. W przeciwnym razie program Excel zinterpretuje te informacje jako "większe niż "$D$1"", gdzie "$D$1" jest ciągiem tekstowym. To samo dotyczy zdefiniowanej nazwy.