Przestarzałe atrybuty w pliku konfiguracji ODT

Atrybuty ForceUpgrade i ForceDowngrade zostały usunięte z pliku konfiguracji Narzędzia wdrażania pakietu Office (ODT). Te atrybuty zostały użyte w celu wymuszenia uaktualnienia lub obniżenia wersji usługi Microsoft Office 365 ProPlus w wersjach 2016 i 2013.

W tym artykule omówiono sposób przywracania atrybutów w celu wymuszania lub przywracania uaktualnienia.

Atrybut ForceUpgrade

Atrybut ForceUpgrade w pliku ODT umożliwia uaktualnienie usługi Office 365 ProPlus 2013 do usługi Office 365 ProPlus 2016. Ten atrybut został opublikowany we wrześniu 2015 r. wraz z pakietem Office 365 ProPlus 2016.

Jeśli w trybieConfig.xml ForceUpgrade ustawiono wartość True, program ForceUpgrade automatycznie uaktualni usługę Office 365 ProPlus 2013 do usługi Office 365 ProPlus 2016 bez monitowania o wprowadzenie informacji. Ten atrybut jest często używany razem z elementem Display (Wyświetl) w celu ukrycia interfejsu użytkownika podczas instalacji.

Jedynym obsługiwanym scenariuszem dla atrybutu ForceUpgrade jest uaktualnienie z pakietu Office ProPlus 365 2013 do usługi Office 365 ProPlus 2016. Ponieważ obsługa usługi Office 365 ProPlus 2013 zakończyła się w lutym 2017 r., atrybut ForceUpgrade nie jest już obsługiwany.

Jak zainicjować atrybut ForceUpgrade

Ważne

Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową, aby móc przywrócić rejestr na wypadek problemów.

Uwaga

Ta sekcja dotyczy klientów korzystających z usługi Office 365 ProPlus 2013.

Jeśli używasz usługi Office 365 ProPlus 2013 i aktualizacje pakietu Office są włączone w rejestrze (UpdatesEnabled=True), otrzymasz powiadomienie o uaktualnieniu do usługi Office 365 ProPlus 2016 w aplikacji.

Uwaga

Powiadomienie "Wymuś uaktualnienie" jest wyświetlane podczas początkowego uruchamiania dowolnej aplikacji pakietu Office.

ForceUpgrade screen at O365 ProPlus 2016 startup.

To jest powiadomienie "Wymuń uaktualnienie", jeśli korzystasz z usługi Office 365 ProPlus 2013.

ForceUpgrade screen at O365 ProPlus 2013 startup.

Ważne

Wpis rejestru "enableautomaticupgrade" i odpowiadające im zasady grupy nie są już wyświetlane w pliku opartym na języku XML szablonu administracyjnego (ADMX). Zaleca się okazjonalne poprawianie admx w środowisku. Najnowsze oprogramowanie ADMX można pobrać z Centrum pobierania Microsoft.

Atrybut ForceDowngrade

Atrybut ForceDowngrade jest używany w scenariuszach wycofywania w celu przywrócenia klienta pakietu Office do poprzedniej wersji. Ten atrybut jest używany w połączeniu z atrybutem Version.

Uwaga

Jeśli w rejestrze dla ustawienia ForceDowngrade jest ustawiona wartość True (Prawda) i jest określony atrybut Version (Wersja), pakiet Office pobiera pliki dla określonej wersji. Jeśli ustawienie ForceDowngrade nie jest ustawione, jest interpretowane jako Fałsz.

Jak zainicjować atrybut ForceDowngrade

Aby zainicjować atrybut ForceDowngrade i przywrócić starszą wersję pakietu Office, wykonaj następujące czynności:

 1. Wpisz następujący tekst w edytorze tekstów (na przykład w Notatniku) i zapisz go jako Config.xml.

  <Configuration>
  <Updates Enabled="TRUE" TargetVersion="16.0.xxxxx.yyyyy" />
  </Configuration>
  
 2. Otwieranie okna wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.

 3. W wierszu polecenia zmień katalog, w którym został zapisany plik Config.xml wpisz setup.exe /configure config.xml, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.