Inżynierowie pomocy technicznej nie mogą zagwarantować pełnej naprawy wszystkich uszkodzonych plików pakietu Office

Oryginalny numer KB:   2620482

Podsumowanie

W niektórych sytuacjach do naprawy lub odzyskania uszkodzonego pliku pakietu Microsoft Office może być potrzebna pomoc inżyniera pomocy technicznej firmy Microsoft. Jednak nie wszystkie uszkodzone pliki pakietu Office można całkowicie odzyskać/naprawić.

Podczas naprawiania uszkodzonego pliku pakietu Office, niezależnie od tego, czy jest to baza danych programu Access, skoroszyt programu Excel, zestaw slajdów programu PowerPoint, dokument programu Word, osobisty program Outlook (. PST) lub wszelkie inne pliki utworzone przy użyciu pakietu Microsoft Office, inżynierowie pomocy technicznej firmy Microsoft będą pomagać w rozwiązywaniu problemów i odzyskiwaniu pliku. Firma Microsoft nie może jednak zagwarantować, że każdy uszkodzony plik pakietu Office będzie można odzyskać lub że w ramach tego procesu będzie można odzyskać wszelkie dane zawarte w tym pliku.

Więcej informacji

Ponieważ inżynier pomocy technicznej będzie pracować z plikiem pakietu Office przy próbie odzyskania dokumentu, tego rodzaju pomoc techniczna jest uznawana za pomoc techniczną na poziomie usług doradczych.