Komunikat o błędzie podczas wybierania hiperłącza w pakiecie Office: „Nie odnaleziono serwera Internetu ani serwera proxy”

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Po utworzeniu, a następnie kliknięciu hiperłącza w dokumencie pakietu Office może zostać wyświetlony jeden z tych komunikatów o błędzie:

Nie można otworzyć<URL>. Nie odnaleziono serwera Internetu ani serwera proxy.

Nie można otworzyć<URL>. Nie można otworzyć wskazanego pliku.

<URL> = wprowadzone hiperłącze.

Uwaga

Hiperłącze działa, jeśli wpiszesz je bezpośrednio w przeglądarce lub w polu Otwórz w oknie dialogowym Uruchom (wybierz Start, a następnie wybierz pozycję Uruchom).

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

 • Używany jest program Microsoft Internet Explorer:

  • Jako serwer proxy -lub-
  • zaporą, która nie zezwala na wysyłanie żądań HTTP w sieci lokalnej.
 • Program Internet Explorer nie jest przeglądarką domyślną.

 • Klucz rejestru ForceShellExecute nie znajduje się w następującej lokalizacji lub nie ma wartości 1:

  • W przypadku 32-bitowych wersji pakietu Office zainstalowanych na komputerach pod kontrolą 64-bitowych systemów operacyjnych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  • W przypadku 32-bitowych wersji pakietu Office zainstalowanych na komputerach pod kontrolą 32-bitowych systemów operacyjnych lub 64-bitowych wersjach pakietu Office zainstalowanych w 64-bitowych systemach operacyjnych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

Obejście problemu

Ważne

W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Dla większego bezpieczeństwa przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Dodawanie podklucza sieci Internet do rejestru i ustawianie danych wartości

Aby obejść ten problem, należy dodać podklucz ForceShellExecute, jeśli nie jest obecny, a następnie ustawić dane wartości lub jeśli jest obecny, ustawić dane wartości podklucza ForceShellExecute.

 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.

 2. kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz polecenie regedit w oknie dialogowym Otwóz, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W Edytorze rejestru przejdź do jednego z następujących podkluczy (utwórz klucze w przypadku, gdy nie istnieją):

  • W 32-bitowej wersji pakietu Office na komputerze pod kontrolą 64-bitowej wersji systemu Windows

   *HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet*

  • W 32-bitowej wersji pakietu Office na komputerze działającym pod kontrolą 32-bitowej wersji systemu Windows

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  • W 64-bitowej wersji pakietu Office w 64-bitowej wersji systemu Windows:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

 4. Upewnij się, że wybrano podklucz internetowy. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD. Dodaj następującą wartość rejestru:

  Nazwa wartości: ForceShellExecute

 5. Kliknij dwukrotnie ForceShellExecute, a następnie ustaw wartość danych na 1. Wybierz przycisk OK.

 6. W menu Rejestr kliknij polecenie Wyjdź.

Czy problem został rozwiązany?

Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Więcej informacji

Po zastosowaniu tego obejścia problemu mogą nie działać hiperłącza do dokumentów programu Microsoft Word lub arkuszy programu Microsoft Excel.

Pakiet Office używa pliku Urlmon.dll do obsługi wszystkich przejść internetowych.

W takim przypadku plik Urlmon.dll wysyła żądanie uzyskania pliku za pośrednictwem http:// przez serwer proxy. Serwer proxy widzi, że żądanie pochodziło z programu Internet Explorer na podstawie pola Agent użytkownika HTTP programu http://request. Następnie wyświetla błąd 403, w zasadzie mówiąc „odmowa dostępu”.

Plik Urlmon.dll to rozumie i po prostu zwraca komunikat o błędzie wymieniony wcześniej. Błąd oznacza, że żądanie nie powiodło się, ale nigdy nie stwierdza przyczyny.

Obejście polega na tym, aby użyć ShellExecute() w adresie URL. Dzięki temu system operacyjny może uruchomić adres URL w domyślnej przeglądarce. Jeśli domyślna przeglądarka nie jest ograniczona przez serwer proxy, zostanie wyświetlona odpowiednia strona.