Nie można utworzyć sterownika DSN dla pakietu Microsoft Office System w 64-bitowych wersjach systemu Windows

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Podczas próby utworzenia połączeń ODBC, które korzystają ze sterownika Microsoft Office System, takich jak połączenia z programem Access lub Excel, w 64-bitowym systemie operacyjnym, takim jak Windows 7, sterowniki nie są widoczne. Nie są one widoczne w standardowym oknie dialogowym administratora ODBC, które jest uruchomione z poziomu okna dialogowego Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania.

Przyczyna

Dzieje się tak, gdy 32-bitowa lub 32-bitowa wersja sterowników pakietu Office System jest zainstalowana w 64-bitowej wersji systemu Windows. W 64-bitowych wersjach systemu Windows do zarządzania 32-bitowymi sterownikami i sieciami DSN jest używany osobny administrator ODBC.

Rozwiązanie

Aby zlokalizować 32-bitowe sterowniki systemu Office, użyj odpowiedniej wersji narzędzia administratora ODBC. Jeśli tworzysz i uruchamiasz aplikację jako 32-bitową aplikację w 64-bitowym systemie operacyjnym, musisz utworzyć źródło danych ODBC, używając narzędzia administratora ODBC w pliku %windir%\SysWOW64\odbcad32.exe. Na przykład 64-bitowa lokalizacja na komputerze z systemem Windows 7 to "C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe".

Więcej informacji

W 64-bitowym systemie operacyjnym Windows dostępne są dwie wersje narzędzia administratora ODBC. 64-bitowe narzędzie administratora ODBC jest domyślnym oknem dialogowym, które jest uruchomianie z panelu sterowania i używane do zarządzania 64-bitowymi sterownikami i sieciami DSN na komputerze. Drugie narzędzie administratora ODBC do zarządzania sterownikami 32-bitową i nazwami DSN na komputerze można uruchomić z folderu SysWow64.

Aby określić, czy pakiet Office 2010 jest 64-bitowy, czy 32-bitowy, zrób tak:

  1. Otwórz aplikację pakietu Office, na przykład program Excel.
  2. Kliknij kartę Plik w lewym górnym rogu.
  3. Wybieranie pomocy po lewej stronie
  4. Pod oknie "Microsoft Excel — informacje" będzie podany numer wersji, a w nawiasach będzie podany numer wersji 32-bitowej lub 64-bitowej.

Uwaga: Wszystkie wersje pakietu Office starsze niż Office 2010 można instalować tylko jako aplikacje 32-bitowe.

W poniższej tabeli przedstawiono narzędzie administratora ODBC, którego należy użyć:

System operacyjny Windows Wersja pakietu Office Narzędzie Administrator źródeł danych
Windows 64-bitowy Office 2010 —64-bitowa 64-bitowe narzędzie administratora ODBC %systemdrive%\Windows\System32\odbcad32.exe lub Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Narzędzia administracyjne\Źródła danych (ODBC)
Windows 64-bitowy Office 2010, 2007 lub 2003 (32-bitowa) 32-bitowe narzędzie administratora ODBC %windir%\SysWOW64\odbcad32.exe
System Windows wersja 32-bitowa Office 2010, 2007 lub 2003 (32-bitowa) 32-bitowe narzędzie administratora ODBC %systemdrive%\Windows\System32\odbcad32.exe lub Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Narzędzia administracyjne\Źródła danych (ODBC)

Aby uzyskać więcej informacji o znanych problemach związanych z używaniem 32-bitowej i 64-bitowej narzędzia administratora ODBC, zobacz następujący artykuł:

942976 32-bitowa wersja narzędzia administratora ODBC i 64-bitowa wersja narzędzia administratora ODBC wyświetlają zarówno 32-bitowe nazwy DSN użytkowników, jak i 64-bitowe nazwy dsn użytkowników w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowników pakietu Office System 2010, zobacz następujący artykuł:

Pakiet redystrybuowalny aparatu bazy danych programu Microsoft Access 2010