W okienku Poszukiwanie w aplikacji pakietu Office usługa jest wymieniona dwa razy lub usługa nie zwraca żadnych wyników

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

W aplikacji pakietu Microsoft Office występują następujące problemy.

Problem 1

Podczas wyświetlania listy dostępnych usług w okienku Poszukiwanie niektóre usługi są wyświetlane dwa razy.

Problem 2

Podczas próby zapytania usługi w okienku Poszukiwanie usługa nie zwraca żadnych wyników.

Rozwiązanie

rozwiązywanie problemu 1

Jeśli chcesz usunąć zduplikowane usługi z listy dostępnych usług, użyj jednej z następujących metod:

 • Kliknij link Uzyskaj aktualizacje usługi u dołu okienka Poszukiwanie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Ten proces aktualizacji usuwa niepotrzebne podklucze rejestru z komputera.

 • W przypadku pakietu Office 2010 usuń następujące podklucze rejestru:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {5ECE69BA-86F3-43f1-B120-E16447CBD2F7}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {65D2E288-904F-44b2-B48E-7EC277110D14}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {89B7F815-F3B1-4e57-8AFE-31FE4F5A05F4}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {818435D0-0F60-401d-A48D-C677372AA835}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {F7779C45-973D-45e7-BEB5-E76F40BD0F78}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {D446B35F-9661-4f71-A8FC-2D7D616EA293}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {585D6C55-32A2-4e14-B287-5B0BA7088E00}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {367320E9-4519-4da9-B378-7D558B634090}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {367320E9-4519-4da9-B378-7D558B634090}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {454B7253-3F40-4ff6-9C2C-14DDA1204C4C}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {F6898356-C963-4ada-9221-213AE4DF445D}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E336FA5D} \ {AE88164D-E0DF-4bc6-9B31-4399E9B4E5C5}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {3025A91E-BDA1-4afc-93A0-C8FFA8ED2003}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {C8AB1768-BC24-4789-B87B-33ABA88A8975}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {KB7553-2128-4f1c-AAFA-C2F1D6C901BD}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {76848043-AC37-46a4-9654-C87D1B32E406}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {367320E9-4519-4da9-B378-7D558B634090}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {9F872FAC-E33A-47c8-AD04-3B1CEB171DC5}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {DFB0BD92-AC11-4e6f-BDA7-A416B6DA7414}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {ED0B84FD-3B80-47df-AFA9-8B54E8BFEA2F}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {AA117635-24C0-496c-BB57-5D6C9D59D642}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {211A92DA-DED2-4661-AE87-2922D1E2B469}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {E448A4AB-4ACF-4ccf-A365-F6A63BF534C5}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {C4377FE1-C723-41ce-9762-BA586264C55D}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {3512B6DB-8584-4c67-B0DF-EDD2336DB9F9}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {D7AA4AAD-77E7-4395-ACD0-9BC433D7AD65}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {F0E4682C-D691-4aa1-889F-42695D10AB3C}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {7BDFFF98-CE78-44db-AFA2-E346A772AEEC}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E336FA5D} \ {F2E268F1-CE89-462f-AFBD-FD9BD89EAA1F}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {713E807F-7120-4875-919B-96BAA6ED8623}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {E475B1FE-0503-4930-8363-2677B46620C1}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {482E0230-8560-41fe-8584-07B3959847DA}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {934E2429-BC83-4ffb-B3A2-6761EC6870DE}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E336FA5D} \ {5B6013C8-5C36-47d4-9AC0-22DBC558E5CB}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {2EF9BA38-C64D-4d08-8287-EB9B2F34D0E9}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {431EDE57-B54B-49fb-A944-76201F746749}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {67D50A84-401A-42c1-801A-029435E34615}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {FBEEEE40-FB96-4a4b-9D02-D293FF69FC07}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {C8DF8ECA-78C5-4073-88D0-A24585AB987A}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {A9167F26-9553-416d-B94E-1F6D9A2EEC3C}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {DA0B6D82-B161-4190-8878-AA5D07F94C9F}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {E13847DA-E186-427a-94D0-AA01163D80CE}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {6AEF5596-203D-4817-A17B-8A4810BF5D33}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {05EA20D9-18DC-4446-A9F8-F6C5161357CE}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {19BC3378-2319-4C50-990A-17600534DFF9}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {B5D49EBC-FE1A-445B-9517-A83E91E2D73A}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {C41C2E15-6852-4EA4-82D2-12E88D3E1E9F}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E336FA5D} \ {8D650B1E-285A-4868-8AA6-B089C994ABE5 }
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {8B0C3669-CA5C-42AD-8FF7-B05E7ADE2242}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {C8ED648C-A5ED-4402-A55D-921D1CF1079A}
 • W przypadku pakietu Office 2013 usuń wszystkie podklucze z następującego wpisu rejestru:

  \HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Research\Sources{88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D}\

 • Jeśli nie chcesz aktualizować rejestru lub nie możesz zaktualizować rejestru, wyłącz usługę, aby nie była wyświetlana na liście w okienku Poszukiwanie. W tym celu kliknij link Opcje poszukiwania u dołu okienka Poszukiwanie, a następnie wyczyść pole wyboru obok nazwy usługi.

rozwiązywanie problemu 2

Jeśli w okienku Poszukiwanie nie są wyświetlane żadne dostępne usługi i witryny poszukiwania, upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij link Opcje poszukiwania w dolnej części okienka Poszukiwanie.
 • Wybierz pozycję Aktualizuj/Usuń.
 • lick Update
 • Po zaktualizowania usług wybierz pozycję Zamknij.
 • lick the check box of the service name you want to add

Czy problem został rozwiązany?

Sprawdź, czy problem został rozwiązany, wyświetlając listę dostępnych usług lub zapytaniami usługi w okienku Poszukiwanie. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec tego artykułu. Jeśli problem nie został rozwiązany, możesz się z nami skontaktować, klikając następujący link:

Kontakt z pomocą techniczną