Podczas próby otwarcia dokumentu pakietu Office pojawia się komunikat o błędzie

Symptomy

Podczas próby otwarcia pliku w dowolnym programie pakietu Microsoft Office wymienionym w sekcji "Dotyczy" jest wyświetlany jeden z następujących komunikatów o błędach:

Nazwa pliku jest nieprawidłowa.

Nie można uzyskać dostępu do pliku.

Wprowadzona ścieżka'nazwa_pliku', jest za długa. Wprowadź krótszą ścieżkę.

Nie można odnaleźć nazwy pliku. Sprawdź pisownię nazwy pliku i sprawdź, czy lokalizacja pliku jest poprawna.

Wystąpił błąd DDE i nie można wyświetlić jego opisu, ponieważ jest za długi. Jeśli nazwa pliku lub ścieżka są długie, spróbuj użyć nazwy pliku lub skopiować go do innego folderu.

Komunikat o błędzie

Uwaga

Ten problem występuje, gdy otwierasz plik z zamapego dysku, ścieżki UNC lub adresu URL (adresu internetowego).

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu limitu znaków na tworzeniu i zapisywaniu plików w produktach pakietu Office. Ten problem występuje, jeśli ścieżka otwierana lub zapisywana pliku spełnia następujący warunek:

 • Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Access: Całkowita długość ścieżki i nazwy pliku, łącznie z rozszerzeniem nazwy pliku, przekracza 259 znaków.

 • Microsoft Excel: Całkowita długość ścieżki i nazwy pliku, łącznie z rozszerzeniem nazwy pliku, przekracza 218 znaków.

Uwaga

Limit obejmuje trzy znaki reprezentujące dysk, znaki w nazwach folderów, znaki ukośnika odwrotnego między nazwami folderów i znaki w samej nazwie pliku.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wypróbuj dowolne z poniższych obejść.

Obejście 1. Zmniejszenie liczby znaków

 • Zmień nazwę pliku na krótszą.
 • Zmień nazwę jednego lub większej liczby folderów zawierających plik na krótsze.
 • Przenieś plik do folderu o krótszej nazwie ścieżki.

Obejście 2. Ręczne uzyskiwanie dostępu do otwieranych i naprawianych plików

 1. Uruchom program Word, Excel lub PowerPoint.

 2. Na karcie Plik wybierz pozycję Otwórz przeglądaj, > aby zlokalizować uszkodzony plik.

  Okno dialogowe Otwieranie

 3. Wybierz plik, wybierz menu Otwórz u dołu okna, a następnie wybierz pozycję Otwórz i napraw.

  Otwieranie i naprawa

Ta opcja naprawia uszkodzenie pliku, a następnie otwiera plik. Po naprawieniu dokumentu, skoroszytu lub prezentacji należy sprawdzić, czy problem został pomyślnie rozwiązany. W tym celu rozpocznij pracę nad plikiem i upewnij się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

Obejście 3. Zmienianie formatu pliku i ponowne formatowanie

Być może uda Ci się przywrócić uszkodzony plik, ponownie formatując go w innym formacie, a następnie przywracając oryginalny format. W tym przykładzie użyto programu Word.

Krok 1. Zapisywanie pliku w innym formacie

 1. Uruchom program Word.

 2. W menu Plik wybierz polecenie Otwórz, a następnie znajdź i otwórz uszkodzony plik.

 3. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako > przeglądaj.

 4. Przejdź do lokalizacji pliku, w której chcesz zapisać plik.

 5. Na liście Zapisz jako typ wybierz odpowiedni format pliku. Na przykład wybierz pozycję *Tekst sformatowany RTF (rtf).

  Zapisz jako

 6. Wybierz pozycję Zapisz, a następnie wybierz pozycję Zamknij > plik.

Krok 2. Ponowneveve the file as a Word document

 1. Wybierz pozycję Otwórz > plik.

 2. Wybierz nowy plik zapisany jako plik tekstu sformatowanego , a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 3. Wybierz pozycję Zapisz jako > plik.

 4. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję Dokument programu Word.

 5. Zmień nazwę pliku, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Zapisywanie kopii

Musisz to zrobić tylko raz, aby upewnić się, że dokument będzie teraz działać poprawnie na Twoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że zapisanie pliku jako nowego dokumentu oznacza utworzenie innego pliku. Aby uniknąć zamieszania, nadaj noweowi plikowi nazwę charakterystyczną, a następnie zarchiwizuj lub usuń uszkodzoną wersję. Dzięki temu nie zostanie przypadkowo ponownie otwarty oryginalny plik, który nie został sformatowany ponownie.

Obejście 4. Otwórz nierozpoznany format pliku

Jeśli możesz wykluczyć uszkodzenie pliku jako jego winę, sprawdź, czy nie ma skojarzeń plików i nierozpoznanych formatów plików. Czasami plik nie będzie otwierany na urządzeniu, ponieważ urządzenie, na podstawie używanego oprogramowania, które nie jest zainstalowane na Twoim urządzeniu.

Na przykład w programie Word chcesz wyświetlić plik PDF dołączony do wiadomości e-mail. Nie masz jednak zainstalowanej przeglądarki plików PDF. Dlatego urządzenie nie wie, jaki program otworzyć, aby wyświetlić plik. W takim przypadku możesz zmienić format pliku tak, aby dopasować go do zainstalowanego programu.

 1. Zapisz załącznik na komputerze. W tym celu wybierz strzałkę w dół obok załącznika w wiadomości, wybierz pozycję Zapisz jako , przejdź do odpowiedniej lokalizacji, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 2. W menu Plik wybierz polecenie Otwórz > przeglądaj, aby zlokalizować plik.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, wskaż polecenie Otwórz za pomocą , a następnie wybierz inny program, aby otworzyć plik.

 4. Jeśli odpowiedniego programu nie ma na liście, wybierz pozycję "Wybierz inną aplikację", aby zlokalizować inny program.

  Uwaga

  Jeśli to działa i chcesz, aby wybrany program zawsze otwierał ten typ pliku, zaznacz pole wyboru Zawsze używaj tej aplikacji do otwierania plików docx (na przykład). Zawsze używaj tej aplikacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów plików i sposobu zarządzania nimi, zobacz Informacje o formatach plików.

Obejście 5. Wyczyszczenie części miejsca na dysku

Jeśli na dysku twardym nie ma miejsca, otwarcie nowego pliku lub zapisanie go na urządzeniu może okazać się nie możliwe. Na pełnym dysku większość miejsca jest używana przez elementy tymczasowe, zduplikowane i niepotrzebne. Najszybszym i najprostszym sposobem na wolne miejsce na dysku twardym jest użycie aplikacji Oczyszczanie dysku, która jest dołączona do systemu Windows.

 1. Wybierz pozycję Wyszukaj i wpisz Oczyszczanie dysku.

 2. Na liście wyników wybierz pozycję Oczyszczanie dysku.

  Oczyszczanie dysku

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe z opcjami usuwania niepotrzebnych plików. Zaznacz pole wyboru obok każdej kategorii elementów, które chcesz usunąć z urządzenia, a następnie wybierz przycisk OK. Cała ta lista może zostać bezpiecznie usunięta.

  Oczyszczanie dysku dysku C

 4. Po wyświetleniu monitu potwierdź, że chcesz trwale usunąć niepotrzebne pliki.

  Usuwanie plików

Następujące typy plików to przykłady elementów wymiennych, które mogą być dostępne na liście Oczyszczanie dysku:

 • Windows Update: ostatnio pobrane pliki z usługi Windows Update (ich zaznaczenie nie powoduje usunięcia obecnie zainstalowanych wersji aktualizacji)
 • Pobrane pliki programów: niepotrzebne pliki programów, często związane z instalacją programu
 • Tymczasowe pliki internetowe: Pliki zapisywane automatycznie przez przeglądarki sieci Web podczas odwiedzania witryn internetowych
 • Raportowanie błędów systemu Windows: pliki raportowania błędów, które są tworzone przez system
 • Kosz: wszystkie pliki przechowywane w Koszu, które nie zostały usunięte ręcznie
 • Pliki tymczasowe: Inne pliki tymczasowe utworzone przez programy lub przeglądarki sieci Web
 • Historia plików użytkownika: Pliki, które nagrywają historię przeglądania (witryny internetowe, do których uzyskano dostęp, wyniki wyszukiwania i tak dalej)

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.