W programie pakietu Office nie można osadzić czcionki Adobe OpenType w dokumencie

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Podczas próby osadzenia czcionek w dokumencie pakietu Microsoft Office czcionki OpenType firmy Adobe, które mają rozszerzenie ".otf", nie są osadzone.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ programy wymienione w sekcji "Dotyczy" nie osadzają czcionek o rozszerzeniu "otf". Programy wymienione w sekcji "Dotyczy" mogą osadzać tylko czcionki, które mają rozszerzenie ".ttf".

Obejście problemu

Aby around this issue, use only fonts that have the ".ttf" extension in documents which you intend to embed the fonts.

Więcej informacji

Format Adobe OpenType jest rozszerzeniem formatu TrueType SFNT, który obsługuje dane czcionek Adobe PostScript i nowe funkcje typograficzne. Czcionki Adobe OpenType zawierające dane PostScript mają rozszerzenie "otf". Jednak czcionki OpenType oparte na trueType mają rozszerzenie ".ttf".

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek OpenType firmy Adobe, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Adobe:

https://www.adobe.com/type/opentype/index.html

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, dotyczących wydajności lub niezawodności tych produktów.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

Microsoft Typography