Opis schematu numerowania identyfikatorów GUID kodu produktu w psłudze Office 2013

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Podsumowanie

W tym artykule opisano sposób odczytywania identyfikatorów GUID produktu w rejestrze systemu Windows w celu określenia informacji o pakiecie Microsoft Office 2013, programach lub narzędziach, z których korzystasz. Identyfikatory GUID zawierają informacje o typie wersji, wersji i języku pakietu Office 2013.

Uwaga Identyfikatory GUID są tworzone tylko po zainstalowaniu przez użytkownika Instalator Windows (MSI) pakietu Office 2013 lub programu pakietu Office 2013. Identyfikatory GUID nie są tworzone, gdy użytkownik instaluje wersję "Kliknij, aby uruchomić" pakietu Office 2013 lub programu pakietu Office 2013.

Więcej informacji

Po zainstalowaniu pakietu Office 2013 lub jednego z autonomicznych programów pakietu Office 2013 co najmniej jeden kod produktu lub identyfikatory GUID są tworzone w następującym podkluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Jeśli zainstalujesz 32-bitową wersję pakietu Office 2013 w 64-bitowej wersji systemu Windows, identyfikatory GUID są tworzone w następującym podkluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Każdy identyfikator GUID ma następujący format:

{BRMMMMMMMP-LLLL-p000-D000000FF1CE}

W poniższej tabeli opisano znaki identyfikatora GUID.

Znaki Definicja Wartości szesnastkowe
B Wersja 0-9, A-F
R Typ wersji 0-9, A-F
MM Wersja główna 0-9
mmmm Wersja pomocnicza 0-9
PPPP Identyfikator produktu 0-9, A-F
LLLL Identyfikator języka 0-9, A-F
p 0 dla x86, 1 dla x64 0-1
000 Zarezerwowane do użytku w przyszłości, obecnie 0 0
D 1 dla debugowania, 0 dla wysyłki 0-1
000000FF1CE Identyfikator rodziny pakietu Office 0-9

Aby wyświetlić identyfikatory GUID pakietów Office 2013 i programów zainstalowanych na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Znajdź następujący podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall Nazwy identyfikatorów GUID zaczynają się od nawiasu klamrowego ({ ). Dlatego identyfikatory GUID są pierwszymi elementami na liście w obszarze Odinstaluj.
  Każde okienko danych identyfikatora GUID zawiera wiele wartości, w tym wartości opisane w poniższej tabeli.

  Nazwa wartości Opis
  DisplayName (Nazwa wyświetlana) Nazwa produktu wyświetlana w oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie programów
  InstallDate Data zainstalowania produktu
  Identyfikator produktu Identyfikator produktu
  InstallSource Źródło instalacji
  RegCompany Zarejestrowana firma
  RegOwner Zarejestrowana nazwa użytkownika

Wersja

Wartości wersji określają poziom wydania, na przykład wersję beta lub wersję release to Manufacturing (RTM). W poniższej tabeli przedstawiono więcej informacji o wartościach wersji.

Nazwa wartości Wydanie
0 Dowolne wydanie przed beta 1
1 Beta 1
2 Beta 2
3 Release Candidate 0 (RC0)
4 Release Candidate 1 (RC1)/OEM Preview release
5-8 Wartości zastrzeżone
9 RTM. Jest to pierwsza wersja, która jest dostarczana (wersja wstępna).
A Dodatek Service Pack 1 (SP1). Ta wartość nie jest używana, jeśli kod produktu nie został zmieniony po wersji RTM
B Dodatek Service Pack 2 (SP2). Ta wartość nie jest używana, jeśli kod produktu nie został zmieniony po wersji RTM
C Dodatek Service Pack 3 (SP3). Ta wartość nie jest używana, jeśli kod produktu nie został zmieniony po wersji RTM
D-F Wartości zastrzeżone

Typ wersji

Typ wersji określa grupę odbiorców pakietu Office 2013, na przykład dla przedsiębiorstw lub sprzedaży detalicznej. W poniższej tabeli przedstawiono więcej informacji o typach wersji pakietu Office 2013.

Value Typ wersji
0 Licencja woluminowa
1 Sprzedaż detaliczna/producent OEM
2 Wersja próbna
5 Pobierz

Identyfikator produktu

Identyfikator produktu to wersja pakietu Office 2013 lub programu, takiego jak Office Professional 2013 lub Office Standard 2013. W poniższej tabeli przedstawiono więcej informacji na temat identyfikatorów produktów pakietu Office 2013.

Identyfikator produktu SKU
0011 Microsoft Office Professional Plus 2013
0012 Microsoft Office Standard 2013
0013 Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
0014 Microsoft Office Professional 2013
0015 Microsoft Access 2013
0016 Microsoft Excel 2013
0017 Microsoft SharePoint Designer 2013
0018 Microsoft PowerPoint 2013
0019 Microsoft Publisher 2013
001A Microsoft Outlook 2013
001B Microsoft Word 2013
001C Microsoft Access Runtime 2013
001F Kompilacja zestawu Microsoft Office Proofing Tools 2013
002F Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów
003A Microsoft Project Standard 2013
003B Microsoft Project Professional 2013
0044 Microsoft InfoPath 2013
0051 Microsoft Visio Professional 2013
0053 Microsoft Visio Standard 2013
00A1 Microsoft OneNote 2013
00BA Microsoft Office SharePoint Workspace 2013
110D Microsoft Office SharePoint Server 2013
110F Microsoft Project Server 2013
012B Microsoft Lync 2013

Identyfikator języka

Identyfikator języka (LCID) różni się w zależności od języka. Ponieważ identyfikator LCID jest przechowywany w identyfikatorze GUID w formacie szesnastkowym, w celu określenia języka może być trzeba przekonwertować wartość LCID na wartość dziesiętną. Na przykład wartość szesnastkowa 0409 jest konwertowana na wartość dziesiętną 1033. Ta wartość oznacza język angielski.

Aby uzyskać więcej informacji na temat identyfikatorów języków w pakietach i programach pakietu Office 2013, przejdź do następującej witryny internetowej firmy Microsoft: Identyfikatory języka i wartości identyfikatorów OptionState Id w psłudze Office 2013

Przykładowy identyfikator GUID

Załóżmy, że pierwsze 16 cyfr identyfikatora GUID to "91150000-0011-0407". Ten przykładowy identyfikator GUID został utworzony przez wersję wstępną (9) wersji detalicznej lub OEM (1), wersję 15.0000, pakietu Microsoft Office Professional Plus 2013 (0011). Język produktu to niemiecki. W tym przypadku wartość szesnastkowa 0407 jest konwertowana na wartość dziesiętną 1031. Ta wartość reprezentuje język niemiecki.