Błąd "Nie można wyświetlić podglądu tego pliku" w programie Word, Excel lub PowerPoint

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Podczas próby podglądu dokumentu w okienku Podgląd jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do następującego:

"Nie można wyświetlić podglądu tego pliku z powodu błędu w programie Microsoft Word Previewer".

Aby go ominąć, wyświetl podgląd dokumentu w Eksploratorze Windows lub w innym programie pakietu Microsoft Office. Na przykład podgląd dokumentu programu Microsoft Word w programie Microsoft Excel lub Microsoft PowerPoint.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, rozważ następujący scenariusz:

  • Należy uruchomić jeden z programów wymienionych w sekcji "Dotyczy produktów".
  • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office lub kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.
  • W oknie dialogowym Otwieranie kliknij pozycję Pokaż okienko podglądu.
  • Wybierasz dokument do podglądu.

W tym scenariuszu podgląd dokumentu nie jest wyświetlany. Ponadto w okienku podglądu jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do następującego:

"Nie można wyświetlić podglądu tego pliku z powodu błędu w podglądzie programu Microsoft Word".

Ten problem występuje, ponieważ w celu podglądu dokumentu należy otworzyć kolejne wystąpienie programu.