Usługa Microsoft Update i usługa Windows Update oferują aktualizacje dla programów pakietu Office, które nie zostały zainstalowane

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Podczas odwiedzania witryny internetowej usługi Microsoft Update lub uruchamiania usługi Windows Update w celu skanowania w poszukiwaniu aktualizacji programów pakietu Microsoft Office usługa Microsoft Update lub usługa Windows Update może oferować aktualizacje programów, które nie zostały zainstalowane na komputerze.

Na przykład możesz zaproponować aktualizację produktu pakietu Office, nawet jeśli nie masz zainstalowanego określonego produktu pakietu Office.

Ponadto możesz zaproponować aktualizację zabezpieczeń pakietu Office, nawet jeśli skojarzone biuletyny zabezpieczeń wskazują, że zainstalowane przez Ciebie produkty pakietu Office nie mają wpływu.

Aby szukać aktualizacji dla pakietu Office, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows 7, Windows Vista lub w kliencie systemu Windows Server 2008 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
  • W systemie Windows XP lub kliencie systemu Windows Server 2003 zobacz Windows Update: często zadawane pytania.

Przyczyna

Scenariusz 1

To zachowanie może wystąpić podczas uaktualniania programów pakietu Microsoft Office z jednej wersji pakietu Office do innej.

W tym scenariuszu niektóre składniki mogą być na komputerze z wcześniejszej wersji. Na przykład po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office 2003 Professional Enterprise instalowany jest program Microsoft InfoPath.

Po uaktualnieniu do pakietu Microsoft Office Professional 2007 wcześniejsza wersja programu Microsoft InfoPath może zostać na komputerze, ponieważ program InfoPath nie został uaktualniony przez pakiet Office Professional 2007. Ponadto uaktualnienie nie usuwa programu InfoPath.

Dlatego niektóre składniki pakietu Microsoft Office znajdują się na komputerze. Podczas odwiedzania usługi Microsoft Update lub usługi Windows Update i skanowania w poszukiwaniu aktualizacji mogą zostać znalezione składniki z wcześniejszej wersji, a wszelkie aktualizacje dla tej wersji mogą być oferowane do zainstalowania.

Scenariusz 2

To zachowanie może wystąpić, gdy staną się dostępne aktualizacje dla składników, które nie zostały zainstalowane. Ponadto to zachowanie może wystąpić, gdy użytkownicy nie będą instalować określonych składników.

Program wykrywania usługi Microsoft Update lub Windows Update sprawdza zainstalowane produkty. Program udostępnia zalecenia dotyczące aktualizacji dla dowolnej części wszystkich zainstalowanych produktów pakietu Office. Na przykład pakiet Microsoft Office w wersji angielskiej instaluje narzędzia próbne dla języka angielskiego tylko wtedy, gdy instalacja została dostosowana.

Gdy odwiedzisz usługę Microsoft Update lub Windows Update, a następnie zaskanujesz w poszukiwaniu aktualizacji, zalecamy aktualizację narzędzia do korekt języka francuskiego, jeśli jest dostępna aktualizacja francuskiego narzędzia próbnego. To zalecenie jest ważne niezależnie od tego, czy zainstalowano francuskie narzędzie sprawdzające.

Scenariusz 3

To zachowanie może wystąpić podczas instalowania produktów pakietu Microsoft Office, które używają składników udostępnionych.

Na przykład po zainstalowaniu programu Project 2007, ale nie pakietu Microsoft Office System 2007, nadal może być oferowana aktualizacja pakietu Microsoft Office System 2007, ponieważ aktualizacje pakietu Office są kierowane do każdego produktu, w którym uwzględniono składnik. Zapewnia to spójność plików udostępnionych w produktach pakietu Office. Na przykład w zależności od wersji pakietu Office pliki, które MSO.DLL i OGL.DLL są udostępniane w różnych produktach pakietu Office. Jeśli aktualizacja dotyczy pakietu MSO.DLL lub OGL.DLL, zaoferuje ona wszystkie produkty pakietu Office z jednym z tych współużytkowanych składników. W przypadku aktualizacji zabezpieczeń możesz mieć produkt wskazany w biuletynie zabezpieczeń, którego to nie dotyczy. Jednak ta aktualizacja będzie nadal oferowana, ponieważ produkt zawiera składnik udostępniony, którego dotyczy problem.

Rozwiązanie

Rozwiązanie problemu dla scenariusza 1

Aby rozwiązać problem opisany w scenariuszu 1, usuń z komputera wcześniejsze składniki pakietu Office, których nie chcesz. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  1. Zakończ pracę wszystkich programów pakietu Office.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  3. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.
  4. Na liście Obecnie zainstalowane programy kliknij wcześniejszą wersję programu pakietu Office, która nie ma już być dostępna na komputerze, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Rozwiązanie problemu dla scenariusza 2 i scenariusza 3

Aby rozwiązać problem opisany w scenariuszu 2 i scenariuszu 3, użyj jednej z następujących metod:

Zainstaluj zalecaną aktualizację, nawet jeśli ta funkcja nie jest używana.

Metoda 2. Instalowanie tylko tych aktualizacji, które chcesz zainstalować

Aby uniemożliwić zainstalowanie aktualizacji na komputerze, kliknij w celu wyczyszczenia pola wyboru aktualizacji na liście wyników wykrywania usługi Microsoft Update lub Windows Update. Zainstaluj tylko te aktualizacje, które chcesz. Podczas następnego odwiedzania usługi Microsoft Update lub Usługi Windows Update zalecamy ponownie aktualizację, która nie została wybrana do zainstalowania.

Uwaga

Zastosowanie aktualizacji zabezpieczeń dla składnika, który nie jest zainstalowany, ale jest dołączony do wersji pakietu Microsoft Office lub innego produktu pakietu Microsoft Office, nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ani wydajność systemu.