Komunikat o błędzie "Usługa zdarzenia" podczas zmieniania stanu użytkowników na nieaktywnych w programie Microsoft Project

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Po dezaktywowaniu użytkownika w programie Microsoft Project zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Nie można zapisać zasobu z następujących powodów:
Wystąpił błąd w usłudze zdarzeń. Usługa zdarzeń nie jest uruchomiona lub nie została zainstalowana. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

Przyczyna

Użytkownik znajduje się w stanie wyłączenia w usłudze Active Directory.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zmień stan konta użytkownika na nieaktywny w wystąpieniu projektu przy użyciu opcji dostępnej w tece Zarządzanie użytkownikami. Następnie wyłącz konto w usłudze Active Directory.