Błąd "Iexplorer.exe wystąpił problem i należy go zamknąć" podczas próby wyświetlenia grafiku w programie Project Web Access

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Podczas próby wyświetlenia grafiku w programie Microsoft Project Web Access program Microsoft Internet Explorer jest zamykany i jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Iexplorer.exe wystąpił problem i należy go zamknąć

Po kliknięciu większej liczby informacji jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie, w którym x.x.xxxx.xxxx jest wersją programu Internet Explorer, a przesunięcie yyyyyy:

AppName: iexplore.exe
AppVer: x.x.xxxx.xxxx
ModName: pjgrid.ocx
ModVer: 9.0.2000.224
Przesunięcie: yyyyy

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli na komputerze jest zainstalowany pasek narzędzi Google dla programu Internet Explorer.

Obejście problemu

Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod.

Metoda 1

Usuń pasek narzędzi Google dla programu Internet Explorer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.
  2. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Google dla programu Internet Explorer, a następnie kliknij pozycję Zmień/Usuń.

Metoda 2

Wyłącz rozszerzenia przeglądarek innych firm w programie Internet Explorer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  1. Uruchom program Internet Explorer.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.
  3. Na karcie Zaawansowane kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włącz rozszerzenia przeglądarek innych firm (wymaga ponownego uruchomienia), a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga Obie metody wymagają ponownego uruchomienia programu Internet Explorer.

Więcej informacji

Ten problem może nie dotyczyć nowszej wersji paska narzędzi Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat paska narzędzi Google dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę internetową Google:

http://toolbar.google.com

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, dotyczących wydajności lub niezawodności tych produktów.