"Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne" podczas nawiązywania połączenia z usługą Office 365 za pomocą usługi connect-MSOLService

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Problem

Próba użycia polecenia cmdlet connect-MSOLService w module Usługi Microsoft Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell w celu nawiązania połączenia z usługą w chmurze firmy Microsoft, taką jak Microsoft Office 365, Azure lub Microsoft Intune, nie powiedzie się. Ponadto wyświetlany zostanie następujący komunikat o błędzie:

Connect-MsolService: Nazwa użytkownika lub niepoprawne hasło. Sprawdź nazwę użytkownika, a następnie ponownie wpisz hasło.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli nazwa użytkownika lub hasło, których używasz, są niepoprawne lub jeśli występuje problem z kontem użytkownika.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zobacz Nie możesz zalogować się do konta organizacji, takiego jak usługa Office 365, Azure lub Intune.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community lub forów Azure Active Directory.