Komunikat o błędzie wyświetlany po uruchomieniu narzędzia do konfiguracji komputera do pracy z usługą Office 365: "Konfiguracja aplikacji nieukończona"

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Problem

Po wprowadzeniu poświadczeń w narzędziu do konfigurowania komputera do pracy z usługą Office 365 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Application configuration incomplete. 
The information required to configure your computer for Microsoft Office 365 could not be downloaded. If the issue persists, contact Microsoft Office 365 Support.
Learn More.

Po kliknięciu linku Dowiedz się więcej nie są dostępne żadne dodatkowe informacje.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zamknij narzędzie do konfigurowania komputera do pracy z usługą Office 365, uruchom je ponownie, a następnie wprowadź poprawne poświadczenia.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli po uruchomieniu narzędzia do konfigurowania komputera do pracy z usługą Office 365 wprowadzono nieprawidłowe lub niepoprawne poświadczenia. W takim przypadku narzędzie do konfiguracji komputera do pracy z usługą Office 365 nie może ustalić licencjonowanych usług, które mają zastosowanie do konta użytkownika.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.