Użytkownicy nie mogą zmienić swojego numeru telefonu w biurze podczas uwierzytelniania Azure Multi-Factor Authentication

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Problem

Gdy użytkownik próbuje skonfigurować usługę Azure Multi-Factor Authentication, nie może wybrać ani zmienić opcji Telefon pakietu Office. Użytkownik nie może edytować numeru telefonu, ponieważ pole tekstowe jest niedostępne (jest wyszarzone). Ponadto użytkownik nie może ustawić telefonu biurowego jako preferowanej metody kontaktu.

Przyczyna

Ten problem występuje w przypadku użytkowników lokalnych synchronizowanych z lokalnego środowiska usługi Active Directory do usługi Azure Active Directory.

Rozwiązanie

Zmień numer telefonu biura użytkownika w lokalnej usłudze Active Directory.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Azure Multi-Factor Authentication, zobacz Azure Multi-Factor Authentication.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community lub forów Azure Active Directory.