"Należy najpierw zainstalować jedną z następujących wersji pakietu .NET Framework" po uruchomieniu narzędzia IdFix

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Problem

Podczas próby uruchomienia narzędzia rekultywacji błędów narzędzia IdFix DirSync w środowisku lokalnym programu Usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS) jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

To run this application, you first must install one of the following versions of .NET Framework. 

Ten problem występuje, jeśli .NET Framework Microsoft 4 nie jest zainstalowane na komputerze. Narzędzie IdFix wymaga uruchomienia .NET Framework 4.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj .NET Framework 4 na komputerze, na którym jest zainstalowane narzędzie IdFix. Plik .NET Framework 4 jest dostępny w programie Microsoft .NET Framework 4 (Instalator sieci Web).

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community lub forów Azure Active Directory.