Format pliku CSV jest błędny, gdy użytkownik usługi Office 365 próbuje zaimportować kontakty

Oryginalny numer KB:   3145388

Symptomy

Użytkownik usługi Office 365 chce zaimportować kontakty do pliku CSV wyeksportowanego z innej aplikacji poczty e-mail, takiej jak Outlook.com. Jednak gdy użytkownik spróbuje zaimportować plik CSV za pośrednictwem portalu usługi Office 365 (Zarządzanie kontaktami importowania osób), otrzymuje > > następujący komunikat o błędzie:

Format pliku CSV jest poprawny. Upewnij się, że plik został wyeksportowany w formacie CSV programu Outlook

Ten problem może wystąpić, jeśli wyeksportowany plik CSV zawiera cudzysłowy ("").

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz plik CSV w Notatniku. (Nie używaj programu Excel do otwierania pliku CSV, ponieważ cudzysłowy mogą być niewidoczne w programie Excel).

  2. W menu Edycja wybierz polecenie Zamień. W polu Znajdź wpisz ", pozostaw pole Zamień na puste, a następnie wybierz pozycję Zamień wszystko.

    Uwaga

    Upewnij się, że pole Zamień na jest puste i nie zawiera spacji ani żadnego innego znaku.

  3. Zapisz plik, a następnie zaimportuj go do usługi Office 365.

Po pomyślnym zaimportowaniu< kontakty > zostaną pomyślnie zaimportowane.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.