Usunięte hasła aplikacji dla uwierzytelniania wieloskładnikowego nadal działają w usłudze Office 365, Azure lub Intune

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

PROBLEM

Po usunięciu hasła aplikacji używanego do uwierzytelniania Azure Multi-Factor Authentication hasło aplikacji będzie nadal działać.

PRZYCZYNA

Ten problem występuje, ponieważ token nabyte po pomyślnym użyciu hasła aplikacji przez użytkownika nadal działa do momentu wygaśnięcia tokenu. Token działa tylko na urządzeniach, na których użytkownik się poprawnie zalogował.

ROZWIĄZANIE

Poczekaj na wygaśnięcie tokenu. Może to potrwać od 8 do 24 godzin w zależności od usługi, do których uzyskuje dostęp użytkownik. Takie same dzieje się w przypadku zmiany hasła lub usunięcia użytkowników.

WIĘCEJ INFORMACJI

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community lub forów Azure Active Directory.