Nie można wyszukiwać nieaktywnych skrzynek pocztowych w u usługi Exchange Online

Oryginalny numer KB:   2898413

Problem

Chcesz używać funkcji zbierania In-Place eDiscovery do przeszukiwania zawartości nieaktywnych skrzynek pocztowych w Twojej organizacji usługi Microsoft Exchange Online. Jednak po wybraniu pozycji Określ skrzynki pocztowe do wyszukiwania na stronie Skrzynki pocztowe w Centrum administracyjnym programu Exchange nie są wyświetlane żadne nieaktywne skrzynki pocztowe.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli konto użytkownika usługi Office 365, które używasz do wyszukiwania, jest członkiem grupy ról Zarządzanie odnajdowaniami, ale nie jest członkiem grupy ról Zarządzanie organizacją.

Obejście problemu

Aby ominąć ten problem, dodaj View-Only adresatów do grupy ról Zarządzanie odnajdowaniami.

Stan

Jest to znany problem. Firma Microsoft pracuje nad jego rozwiązaniami i opublikuje więcej informacji w tym artykule, gdy ten artykuł będzie dostępny.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o nieaktywnych skrzynkach pocztowych, przejdź do tematu Zarządzanie nieaktywnymi skrzynkami pocztowymi w u usługi Exchange Online.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.