Automatyczne odnawianie licencji subskrypcji usługi Office 365 kończy się niepowodzeniem, gdy puls jest w złej lokalizacji

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Gdy subskrypcja płatna usługi O365 próbuje odnowić subskrypcję, licencja kończy się niepowodzeniem, a w końcu jest wyświetlany czerwony pasek z informacją, że subskrypcja nie jest licencjonowana.

Komunikat 1. Nie można zweryfikować subskrypcji

Nie mogliśmy zweryfikować Twojej subskrypcji usługi Office 365, więc większość funkcji została wyłączona. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem i uruchom ponownie aplikację.

informacje o produkcie

Komunikat 2: Aplikacja (produkt bez licencji)

produkt bez licencji

Przyczyna

Plik HeartbeatCache.xml znajduje się w niewłaściwym folderze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, usuń plik heartbeatcache.xml, korzystając z poniższych kroków.

  1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

  2. Przejdź do folderu "C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\Common AppData\microsoft\office\Heartbeat"

  3. Usuwanie HeartbeatCache.xml pliku

  4. Uruchom jedną z aplikacji pakietu Office, a plik zostanie automatycznie umieszczony w oczekiwanej lokalizacji folderu natywnego.