Witryny internetowe tracą powiązania certyfikatów SSL na serwerze Office Online Server

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Witryny sieci Web można powiązać w programie Internet Information Services (IIS) przy użyciu certyfikatu SSL.
  • Na serwerze jest uruchomiony serwer Office Online.

W tym scenariuszu po ponownym uruchomieniu serwera certyfikat staje się niepowiązany z witrynami sieci Web. Ten problem także czasami występuje losowo. Ten problem można zobaczyć, wyświetlając powiązania w Menedżerze usług IIS.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ certyfikat nie ma unikatowego pola Przyjazna nazwa. To pole jest wymagane przez aplikacje Microsoft Office Online. Dlatego menedżer witryny Microsoft Offices Online usuwa powiązania.

Pole Przyjazna nazwa musi być unikatowe w magazynie Zaufane główne urzędy certyfikacji. Jeśli masz wiele certyfikatów, które korzystają z pola Przyjazna nazwa, proces tworzenia farmy kończy się niepowodzeniem, ponieważ polecenie cmdlet New-OfficeWebAppsFarm nie może określić, których certyfikatów użyć.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że certyfikat zawiera unikatowe pole Przyjazna nazwa.

Informacje

Planowanie programu Office Online Server