Błąd "Odmowa dostępu" podczas używania polecenia cmdlet connect-MSOLService do łączenia się z usługą Office 365

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Próba użycia polecenia cmdlet connect-MSOLService w module Microsoft Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell w celu nawiązania połączenia z usługą w chmurze firmy Microsoft, taką jak Office 365, Microsoft Azure lub Microsoft Intune, nie powiedzie się. Ponadto wyświetlany zostanie następujący komunikat o błędzie:

Connect-MsolService : Access Denied. You do not have permissions to call this cmdlet.

Rozwiązanie

Ten problem można rozwiązać, dodając członka/użytkownika do roli administratora w usłudze Azure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Add-MsolRoleMember.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny społeczności firmy Microsoft lub witryny internetowej forów usługi Azure Active Directory.