Otrzymujesz wiadomość e-mail z alertem zabezpieczeń konta Microsoft w usłudze Office 365 Dedicated/ITAR (vNext)

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

W usłudze Microsoft Office 365 Dedicated/ITAR (vNext) otrzymujesz wiadomość e-mail z tematem "Alert zabezpieczeń konta Microsoft" i martwisz się, że jest to wiadomość e-mail wyłudzająca informacje. Zrzut ekranu przedstawiający komunikat alertu zabezpieczeń

Przyczyna

Być może twoje konto służbowe usługi Office 365 było ustawionym jako pomocniczy adres e-mail na koncie usługi Microsoft Live.

Rozwiązanie

Przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności należy zawsze zachować ostrożność i wykonać duet w celu ustalenia, czy wiadomość jest wiadomością e-mail wyłudzającą informacje. Zacznij od umieszczenia wskaźnika myszy na wszystkich adresach e-mail, linkach i przyciskach, aby sprawdzić, czy informacje wyglądają poprawnie i odwołuje się do firmy Microsoft. Możesz również analizować nagłówki wiadomości i śledzenie wiadomości, aby sprawdzić "poziom ufności spamu" i inne elementy wiadomości w celu ustalenia, czy jest to uzasadnione.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły: