Komunikat Szukasz kafelków poświadczeń podczas uruchamiania programu Outlook 2013 lub 2010

Oryginalny numer KB:   2938468

Symptomy

Po uruchomieniu programu Outlook 2013 lub Outlook 2010 pojawia się następujący komunikat z informacją Szukasz kafelków poświadczeń...

zrzut ekranu przedstawiający komunikat Kafelki poświadczeń w celu szukania poświadczeń

Przycisk OK pozostanie wyszzarony, a jeśli wybierzesz przycisk Anuluj dla tej wiadomości, program Outlook nie będzie mógł pomyślnie uruchomić programu. Program Outlook pozostanie na etapie ładowania profilu procesu uruchamiania.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli masz połączenie z programem Exchange przy użyciu funkcji Outlook Anywhere i usługa uwierzytelniania na komputerze zainstalowaną aplikację innej firmy. Ten problem występuje w niektórych przypadkach w przypadku programu Lenovo VeriFace przez zespoły pomocy technicznej firmy Microsoft.

Uwaga

Zastosowanie aplikacji innej firmy nie usługa uwierzytelniania oznacza, że wystąpią te symptomy, nawet jeśli masz określoną powyżej aplikację. Mogą być też inne przyczyny tych symptomów. Ten artykuł ma jedynie na celu pomoc w zidentyfikowaniu możliwych przyczyn tych symptomów podczas korzystania z programu Outlook.

Rozwiązanie

Jeśli ten problem występuje, wyłącz lub odinstaluj aplikację innego usługa uwierzytelniania firm. Odinstalowanie aplikacji można wykonać za pomocą aplikacji Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Jeśli nie możesz znaleźć tego programu w Panelu sterowania, sprawdź, czy w folderze instalacji programu nie ma odinstalowanego programu. Domyślnie program Lenovo VeriFace jest zainstalowany w tym C:\Program Files\Lenovo\VeriFace C:\Program Files (x86)\Lenovo\VeriFace folderze.

Zastrzeżenie dotyczące innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.