Zarządzanie monitem o zalogowanie się do Usługi Google w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

Oryginalny numer KB:   4340460

Powiadomienie

Podczas korzystania z programu Outlook 2016 dla komputerów Mac w wersji 16.13 (180513) lub nowszej jest wyświetlany monit o zalogowanie się do konta Google.

Monit o zalogowanie się

Opcja wyłączenia powiadomień

Aby wyłączyć ten monit, ustaw dla outlook googlePromoTriggeredPref wartość PLIST na PRAWDA. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  1. Na komputerze Mac wybierz pozycję Program Finder > Applications > Utilities > Terminal.

    Program Finder na komputerze Mac

  2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Return:

    defaults write com.microsoft.Outlook googlePromoTriggeredPref -bool TRUE