Dołączone elementy programu Outlook nie są zachowywane w kalendarzu grupy usługi Office 365 podczas spotkania lub terminu

Oryginalny numer KB:   4499943

Symptomy

W przypadku korzystania z programu Outlook dla usługi Office 365, programu Outlook 2019 lub Outlook 2016 w celu dołączenia element programu Outlook do terminu lub spotkania kalendarza nowoczesnej grupy usługi Office 365 załącznik nie jest zachowywany.

Przyczyna

Ten problem występuje w przypadku korzystania z przycisku Element programu Outlook na karcie Wstawianie na wstążce. Jest to znane ograniczenie w programie Outlook z kalendarzami grupy usługi Office 365.

Obejście problemu

Skopiuj zawartość poszukiwanych wiadomości i wklej element programu Outlook treści spotkania lub terminu. Ewentualnie możesz przekazać plik element programu Outlook do grupy usługi Office 365 lub do usługi OneDrive dla Firm, a następnie dołączyć link do treści spotkania lub terminu.