Opcja Publikuj na serwerze WebDAV jest niedostępna dla kalendarza w programie Outlook 2010

Oryginalny numer KB:   2909318

Symptomy

Po zainstalowaniu październikowej aktualizacji skumulowanej 2825825 dla programu Microsoft Outlook 2010 opcja Publikuj na serwerze WebDAV jest niedostępna dla kalendarza.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli kalendarz został opublikowany w Office.com.

Obejście problemu

Aby omiąć ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jeden z następujących kroków:

  • W systemach Windows 7 i Windows Vista

   • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij pozycję Uruchom.
  • Windows XP

   • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz i uruchom następujące polecenie:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\outlook.exe /cleansharing
  

  Ostrzeżenie

  To polecenie usuwa wszystkie subskrypcje RSS, kalendarza internetowego i programu Microsoft SharePoint z ustawień konta, ale pozostawia całą wcześniej pobraną zawartość na komputerze. Jest to przydatne, jeśli usuniesz jedną z tych subskrypcji w programie Outlook 2010.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o innych przełącznikach dostępnych w programie Outlook 2010, zobacz Przełączniki wiersza polecenia dla programu Outlook 2010.