Tylko podzbiór elementów jest synchronizowany w udostępnionych skrzynkach pocztowych lub folderach publicznych w programie Outlook 2016

Oryginalny numer KB:   3140747

Symptomy

W programie Microsoft Outlook 2016 znajdziesz mniej wiadomości e-mail w udostępnionych skrzynkach pocztowych lub folderach publicznych ulubionych niż oczekiwano. Ponadto może brakować starszych elementów.

U dołu listy wiadomości e-mail jest wyświetlany jeden z następujących komunikatów:

Obecnie wyświetla wszystkie wiadomości nowsze niż 3 dni.

Obecnie wyświetla wszystkie wiadomości nowsze niż 1 tydzień.

Obecnie wyświetla wszystkie wiadomości nowsze niż 2 tygodnie.

Obecnie wyświetla wszystkie wiadomości nowsze niż 1 miesiąc.

Obecnie wyświetla wszystkie wiadomości nowsze niż 3 miesiące.

Obecnie wyświetla wszystkie wiadomości nowsze niż 6 miesięcy.

Obecnie wyświetla wszystkie wiadomości nowsze niż 12 miesięcy.

Obecnie wyświetla wszystkie wiadomości nowsze niż 24 miesiące.

Uwaga

Liczba dni, tygodni lub miesięcy wyświetlanych w wiadomości zależy od tego, co skonfigurowano dla ustawienia Poczta w celu utrzymania trybu offline w programie Outlook. Jeśli na przykład ustawisz tę wartość na 1 (jeden) miesiąc, zostanie wyświetlony komunikat Obecnie wyświetla wszystkie wiadomości nowsze niż 1 miesiąc, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Zrzut ekranu przedstawiający komunikat wyświetlany, jeśli dla ustawienia Poczta do utrzymania w trybie offline ustawiono 1 miesiąc

Ponadto podczas wyszukiwania w udostępnionej skrzynce pocztowej lub folderze publicznym na liście ulubionych w wynikach wyszukiwania brakuje starszych elementów.

Przyczyna

Począwszy od programu Outlook 2016 ustawienie Poczta do przechowywania w trybie offline dotyczy Twojej własnej skrzynki pocztowej, udostępnionych skrzynek pocztowych i ulubionych folderów publicznych, jeśli są spełnione następujące warunki:

 • Program Outlook jest skonfigurowany do korzystania z trybu buforowanej wymiany.
 • Ustawienia Pobierz foldery udostępnione i Pobierz folder publiczny Ulubione są włączone.

W przeciwieństwie do folderów, Twojej skrzynki pocztowej, udostępnionych skrzynek pocztowych i ulubionych folderów publicznych, na które wpływa ustawienie Poczta do pracy w trybie offline, nie udostępnia linku służącego do wyświetlania większej liczby elementów z serwera, na którym jest Exchange Server. Ponadto podczas wyszukiwania w udostępnionych skrzynkach pocztowych i folderach publicznych ulubionych, których dotyczy ustawienie Poczta w celu utrzymania trybu offline, tylko elementy przechowywane w pamięci podręcznej na komputerze lokalnym są zwracane w wynikach wyszukiwania. Starsze elementy w udostępnionych skrzynkach pocztowych i folderach publicznych ulubione przechowywane na serwerze nie są zwracane w wynikach wyszukiwania.

Uwaga

Ustawieniem domyślnym programu Outlook jest ustawienie Pobierz foldery udostępnione oraz wyłączone ustawienie Pobierz folder publiczny z ulubionych. W tej konfiguracji ustawienie Poczta do utrzymania w trybie offline nie ma zastosowania do ulubionych folderów publicznych, ponieważ foldery te nie są buforowane.

Rozwiązanie

Ważne

Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową, aby móc przywrócić rejestr na wypadek problemów.

Aby rozwiązać ten problem, zmień zachowanie funkcji poczty offline programu Outlook. W tym celu użyj jednej z następujących metod.

Metoda 1. Korzystanie z programu Outlook

W programie Outlook można skonfigurować zachowanie większej części poczty w trybie offline. Dzięki temu wyświetlana jest większa część wiadomości e-mail z udostępnionych skrzynek pocztowych i ulubionych folderów publicznych. Aby zmienić to ustawienie, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Outlook 2016 wybierz pozycję Ustawienia kont na karcie Plik, a następnie wybierz pozycję Ustawienia kont.

 2. Wybierz konto programu Exchange, a następnie wybierz pozycję Zmień.

 3. Przesuń suwak ustawienia Poczta, aby zachować czas pracy w trybie offline.

  Uwaga

  Przesuń suwak do ustawienia Wszystkie, jeśli wolisz przechowywać wszystkie wiadomości e-mail w pamięci podręcznej na komputerze lokalnym.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie Poczta do utrzymania w trybie offline

 4. Wybierz pozycję Dalej.

 5. W wyświetlonym oknie komunikatu informujący o tym, że ta operacja nie zostanie ukończyła, dopóki nie zakończysz i nie uruchomisz ponownie programu Outlook, wybierz przycisk OK.

 6. Wybierz pozycję Zakończ, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

 7. Zamknij i uruchom ponownie program Outlook.

Uwaga

Ustawienie suwaka synchronizacji trybu buforowanej jest zachowywane w profil programu Outlook w rejestrze systemu Windows. Jeśli chcesz administrować tym ustawieniem za zasady grupy, możesz użyć zasady grupy szablonów. Są one dostępne w witrynie internetowej firmy Microsoft. Pliki zasady grupy to Outlk16.admx i Outlk16.adml. Jeśli do zarządzania tym ustawieniem są używane zasady grupy, program Outlook używa następujących danych rejestru:

Podejrzyj: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Cached Mode
DWORD: SyncWindowSetting
Wartość: wartość całkowita (dziesiętna)

Używaj tylko następujących ustawień wartości:
0 = wszystkie (cała skrzynka pocztowa)
1= 1 miesiąc elementów wiadomości e-mail
3= 3 miesiące elementów wiadomości e-mail
6= 6 miesiące elementów wiadomości e-mail
12= 12 miesiące elementów wiadomości e-mail
24= 24 miesiące elementów wiadomości e-mail

Ważne

Interfejs użytkownika programu Outlook 2016 pozwala skonfigurować ustawienie Poczta w trybie offline na wartości dodatkowe 3 dni, 1 tydzień i 2 tygodnie. Aktualizacja z 3 maja 2016 r. dla programu Outlook 2016 umożliwia ustawienie tych dodatkowych wartości przy użyciu SyncWindowSettingDays danych rejestru. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania programu Outlook 2016 przy użyciu tych dodatkowych wartości, zobacz Aktualizacja umożliwia administratorom ustawianie dodatkowych domyślnych okien synchronizacji poczty i kalendarza dla nowych kont programu Exchange w programie Outlook 2016.

Metoda 2. Korzystanie z rejestru

Skonfiguruj rejestr, aby ustawienie Poczta do trybu offline nie dotyczyło już udostępnionych skrzynek pocztowych ani ulubionych folderów publicznych.

 1. Zakończ pracę programu Outlook.

 2. Uruchom Edytor rejestru. W tym celu użyj odpowiedniej metody dla twojej wersji systemu Windows.

  • Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8

   Naciśnij klawisze logo Windows+R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie. Wpisz regedit.exe, a następnie naciśnij przycisk OK.

  • Windows 7

   Wybierz przycisk Start, wpisz regedit.exe polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W Edytorze rejestru znajdź i wybierz następujący podklucz rejestru:

  HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\office\16.0\outlook\cached mode

 4. Z menu Edycja wybierz pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję Wartość DWORD (32-bitowa).

 5. Wpisz następującą nazwę dla nowej wartości DWORD:

  DisableSyncSliderForSharedMailbox

 6. Kliknij dwukrotnie wartość DisableSyncSliderForSharedMailbox.

 7. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie wybierz przycisk OK.

 8. Zamknij Edytor rejestru.

Uwaga

Wartość rejestru można również dodać DisableSyncSliderForSharedMailbox w czycie Zasady w następujący sposób:

Podklucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Cached Mode
DWORD: DisableSyncSliderForSharedMailbox
Wartość: wartość całkowita (liczba dziesiętna) określająca liczbę miesięcy

Używaj tylko następujących ustawień wartości:
0 = Ustawienie Poczta w celu utrzymania trybu offline wpływa na udostępnione skrzynki pocztowe i elementy ulubione folderów publicznych
1 = Ustawienie Poczta do trybu offline nie wpływa na udostępnione skrzynki pocztowe i elementy ulubione folderów publicznych

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawienia Poczta w celu utrzymania trybu offline w programie Outlook, zobacz następujące artykuły: