Dziwne nazwy folderów po migracji plików PST Exchange Server 2003 do Exchange Server 2013

Oryginalny numer KB:   2978469

Symptom

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Dane ze skrzynki pocztowej w programie Exchange Server 2003 można wyeksportować do pliku pst przy użyciu Kreatora scalania skrzynek pocztowych (ExMerge).
  • Za pomocą polecenia cmdlet można zaimportować plik pst do skrzynki pocztowej w New-MailboxImportRequest programie Exchange Server 2013.

W tym scenariuszu nazwy folderów w skrzynce Exchange Server 2013 są wyświetlane ze znakami specjalnymi.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ pliki pst utworzone przez program ExMerge są w kodzie innym niż Unicode i nie jest to obsługiwane przez program Exchange 2013.

Obejście problemu

Aby around this issue, use Microsoft Outlook to export the data from the mailbox on Exchange Server 2003. Program Outlook tworzy plik danych Unicode (pst). Następnie New-MailboxImportRequest zaimportuj plik PST za pomocą polecenia cmdlet. Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania pliku pst do skrzynki pocztowej, zobacz Żądania importowania i eksportowania skrzynek pocztowych.