Po zastosowaniu pakietu Office 2010 z dodatkiem SP2 występuje błąd o identyfikatorze zdarzenia i właściwości Folder kalendarza

Oryginalny numer KB:   2883156

Podsumowanie

Po zastosowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) lub poprawek dla pakietu Microsoft Office 2010 po zastosowaniu dodatku SP2 użytkownicy mogą zobaczyć w dzienniku aplikacji wiele ostrzeżeń 27 identyfikatora zdarzeń z programu Outlook. Ten problem występuje w przypadku użytkowników, którzy mają do profilu dołączony plik PST. Dotyczy to również plików PST utworzonych za pomocą połączenia z witryną programu Microsoft SharePoint.

Poniżej przedstawiono przykładowe zdarzenie w dzienniku aplikacji:

Nazwa dziennika: Aplikacja
Źródło: Outlook
Data: DateTime
EventID: 27
Kategoria zadania: Brak
Poziom: Ostrzeżenie
Słowa kluczowe: Klasyczny
Użytkownik: Nie ma na to
Komputer: Nazwa_komputera
Opis:
Brakuje właściwości folderu Kalendarz

Obejście problemu

Aby rozwiązać ten problem, można usunąć punkty PST z profilu. Aby usunąć pliki PST z profil programu Outlook, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz program Microsoft Outlook 2010.
  2. Wybierz pozycję Plik, a następnie wybierz pozycję Ustawienia kont.
  3. Wybierz kartę Pliki danych.
  4. Zaznacz plik danych, który chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Usunięcie plików PST z profilu nie spowoduje usunięcia tych plików z systemu. Usunięcie niektórych plików PST może spowodować utratę funkcjonalności w programie Outlook. Na przykład usunięcie pliku PST listy programu SharePoint spowoduje usunięcie połączeń z witrynami programu SharePoint.