Podczas uruchamiania programu Outlook 2013 pojawia się komunikat: Poczekaj, aż system Windows skonfiguruje składniki 64-bitowe pakietu Microsoft Office 2013

Oryginalny numer KB:   2643974

Symptomy

Po uruchomieniu programu Microsoft Outlook 2013 jest wyświetlany następujący komunikat:

Poczekaj, aż system Windows skonfiguruje 64-bitowe składniki pakietu Microsoft Office 2013

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe wiadomości

Uwaga

Wiadomość znika po upływie kilku godzin i jest uruchamiana program Outlook. Jednak ten komunikat będzie nadal wyświetlany po każdym uruchomieniu programu Outlook.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

 • 32-bitowa wersja pakietu Office jest zainstalowana w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego.
 • Usługa Windows Search nie jest zainstalowana.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj usługę Windows Search. W tym celu wykonaj czynności odpowiednie dla Twojej wersji systemu Windows.

Windows 7 i Windows 8

 1. Zamknij program Outlook.
 2. Uruchom Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Programy i funkcje Włącz lub wyłącz funkcje systemu > Windows.
 4. Włącz funkcję Windows Search, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

Windows Server 2012

 1. Uruchom Menedżera serwera.
 2. Kliknij pozycję Zarządzaj > dodawaniem ról i funkcji.
 3. Na stronie Przed rozpoczęciem kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Typ instalacji wybierz pozycję Instalacja oparta na rolach lub oparta na funkcjach, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Wybieranie serwera wybierz serwer lub wirtualny dysk twardy, na którym chcesz zainstalować usługę Windows Search.
 6. Na stronie Funkcje wybierz pozycję Usługa Windows Search, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Potwierdzenie sprawdź, czy na liście jest wymieniona usługa Windows Search, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

Windows Server 2008

 1. Uruchom Menedżera serwera.
 2. Kliknij pozycję Role w lewym okienku nawigacji.
 3. Kliknij pozycję Dodaj role w okienku Podsumowanie ról.
 4. Na stronie Role serwera wybierz rolę usług plików, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Usługi ról wybierz usługę ról Windows Search Service, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Potwierdzenie sprawdź, czy na liście jest wymieniona usługa Windows Search, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

Więcej informacji

Jeśli nie chcesz używać ani instalować usługi Windows Search, możesz wyłączyć indeksowanie w programie Outlook. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 1. Zakończ pracę programu Outlook.

 2. Uruchom Edytor rejestru. W tym celu wykonaj jedną z poniższych procedur, odpowiednio do wersji systemu Windows.

  • Windows 8: Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie. Wpisz regedit.exe i naciśnij przycisk OK.
  • Windows 7, Windows Server 2008 lub Windows Server 2012: Kliknij przycisk Start, wpiszregedit.exe w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. W Edytorze rejestru znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

 4. Wskaż pozycję Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij pozycję Wartość DWORD (32-bitowa).

 5. Wpisz PreventIndexingOutlook, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję PreventIndexingOutlook, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 7. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.