Program Outlook nie obsługuje połączeń z programem Exchange przy użyciu usługi ActiveSync i błędu: Logowanie do serwera poczty programu Exchange ActiveSync (EAS)

Oryginalny numer KB:   2859522

Symptomy

Podczas konfigurowania programu Microsoft Outlook do łączenia się z programem Microsoft Exchange przy użyciu protokołu Exchange ActiveSync (EAS) jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Zaloguj się do serwera poczty programu Exchange ActiveSync (EAS): Nie można odnaleźć serwera.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ program Outlook nie obsługuje połączeń z serwerem, na którym działa Exchange Server przy użyciu protokołu EAS.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, połącz się z programem Exchange przy użyciu standardowych ustawień połączenia z programem Exchange. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania programu Outlook do łączenia się z programem Exchange, zobacz Dodawanie konta e-mail do programu Outlook.

Więcej informacji

Protokół EAS zapewnia dostęp do danych w skrzynkach pocztowych programu Exchange dla różnych urządzeń i innych klientów. Program Outlook obsługuje używanie protokołu EAS do łączenia się z innymi usługami, które obsługują protokół EAS. Ponieważ połączenie EAS nie zapewnia wszystkich funkcji standardowego połączenia z programem Exchange, program Outlook nie obsługuje tej metody łączenia się z programem Exchange.