Domyślny obraz dodatku pakietu Office wyświetlany na Wstążce programu Outlook

Symptomy

W programach Microsoft Outlook 2013 i Outlook 2016 domyślny obraz dodatku pakietu Office jest wyświetlany na Wstążce programu Outlook, a nie w rzeczywistym obrazie dodatku pakietu Office.

Na przykład ten zrzut ekranu przedstawia ikonę domyślną Udostępnij w usłudze Teams i Odpowiedz za pomocą dodatków pakietu Office ankiet ze spotkania:

Zrzut ekranu przedstawiający domyślny dodatek pakietu Office.

Ten zrzut ekranu przedstawia oczekiwaną ikonę udostępniania w usłudze Teams i odpowiadania za pomocą dodatków pakietu Office ankiet do spotkania:

Zrzut ekranu przedstawiający rzeczywisty dodatek pakietu Office.

Przyczyna

Opcja Zabezpieczenia przeglądarki Internet Explorer Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku jest włączona.

Rozwiązanie

Wyłącz ustawienie Zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku:

 1. Zamykanie programu Outlook
 2. W systemie Windows otwórz okno Opcje internetowe i wybierz kartę Zaawansowane.
 3. Pod nagłówkiem Zabezpieczenia wyczyść opcję Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku.
 4. Wybierz przycisk OK.
 5. Uruchom program Outlook.

Jeśli nie możesz wyłączyć tej opcji, jest ona zarządzana przez zasady grupy. Skontaktuj się z administrator systemu, aby określić odpowiednią konfigurację dla tego ustawienia.

Więcej informacji

Ustawienie Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku jest zarządzane przez następujące klucze rejestru:

 • Bez zasady grupy:

  HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings 
  DWORD: DisableCachingOfSSLPages 
  Value: 1
  
 • zasady grupy:

  HKEY_CURRENT_USER\software\Policies\microsoft\windows\CurrentVersion\Internet
  DWORD: DisableCachingOfSSLPages
  Value: 1
  
 • Wszyscy użytkownicy na komputerze:

  • 32-bitowy pakiet Office zainstalowany w 32-bitowej wersji systemu Windows lub 64-bitowy pakiet Office zainstalowany w 64-bitowym systemie Windows:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings
   DWORD:DisableCachingOfSSLPages 
   Value:1
   
  • 32-bitowy pakiet Office zainstalowany w 64-bitowym systemie Windows:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \software\Wow6432Node\microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings
   DWORD:DisableCachingOfSSLPages
   Value:1