Obszar notatek na wydrukowanym kalendarzu nie zawiera notatek programu Outlook

Oryginalny numer artykułu KB:   252687

Symptomy

Po wybraniu drukowania sekcji notatki w kalendarzu wydrukowany obszar nie zawiera notatek znajdujących się w folderze notatek lub pól notatek w dowolnym z terminów lub elementów spotkań w folderze kalendarza.

Przyczyna

Sekcja notatki w wydrukowanym kalendarzu jest dostępna na notatki ręczne.

Więcej informacji

Aby wydrukować sekcję notatki z kalendarza, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz folder Kalendarz na liście folderów.

  Jeśli nie widzisz listy folderów, w menu Widok wybierz pozycję Lista folderów.

 2. Wybierz menu plik , a następnie wybierz pozycję Drukuj.

 3. W sekcji styl drukowania wybierz styl codzienne, tygodniowy, miesięcznylub składany potrójnie.

 4. Wybierz przycisk Ustawienia strony .

  Uwaga

  Opcja drukowania sekcji notatki jest niedostępna po wybraniu opcji styl noty lub styl kalendarza.

 5. Wybierz kartę Formatowanie . W obszarze Opcjezaznacz pole wyboru obszar notatek (pusty) lub obszar notatki (z linią) , a następnie wybierz pozycję Drukuj.